lørdag 29. mai 2010

från drömdagboken / from the dream diary

16/5 2010 kl. 06.40

"Vi är flera som är på en strand eller liknande. Jag går förbi ett gäng unga män och kvinnor som kastar en gul frisbee. Jag tar bilder av dem. En av dem har tatueringar och sitter på en harleychopper (-70s style). Bilderna tar jag med telefonen och jag använder en som skärmbild. Jag går för att köpa glass åt dem (vet inte varför, kanske kompensation för bilden). Men när jag kommer till kiosken kommer jag på att jag glömde räkna hur många de var och dessutom är jag ju helt pank! Jag ringer Y. för att få råd. Kanske E. kan springa hit med pengarna och räkna folken."


"We are many who are on a beach or something. I stop by a gang of young men and women who throw a yellow frisbee. I take pictures of them. One of them has tattoos and is sitting on a Harley chopper (-70s style). I take the pictures with my cell phone and I use one as a wallpaper on the screen. I go to buy ice cream for them (do not know why, perhaps compensating for the image). But when I get to the kiosk, I realise that I forgot to count how many they were and also I´m totally broke, I call Y for advice. Maybe E can run here with money and count the people."

torsdag 27. mai 2010

från drömdagboken / from the dream diary

En liten en:

15/5 2010 kl. 09.04

"Jag åker skateboard i en sliten skatepark som ligger i en sluttning i skogen. Huvudsakligen furuskog. Det är en lång och slingrande halfpipe i nedförsbacke. Jag håller mig lågt och bromsar med handen. Jag är ganska tuff, men törs inte släppa på helt. Pipen är bra men sliten: botten är täckt med vitt pulver (puts som lossnat). Det kommer nån efter mig, ett barn tror jag, och jag blir en liten aning stressad och känner att jag måste åka fortare än jag egentligen vill."


A quickie:

"I go skateboarding in a worn skatepark situated on a slope in the woods. Mainly pine in the woods. It´s a long and winding half-pipe, downhill. I stay low and try to slow down the speed with his hand. I'm pretty tough, but dare not relax completely. The half-pipe is great, but worn: the bottom is covered with white powder (plaster that has come off). There is someone after me, a child, I think, and I get a little bit stressed and feel that I have to go faster than I really want. "

tirsdag 25. mai 2010

Dream Catchers MC

I found this on one of the biker blogs i follow (B.B. inc motorcycles & art).

från drömdagboken / from the dream diary

Blandat smågodis:

12/5 2010 kl. 07.15

"På ett slags köpcenter. Jag går omkring med en korv i bröd med mycket senap och letar efter ett ställe där de kan värma den. Det skulle finnas ett ställe där man tar med egen mat nere i källaren."

13/5 2010 kl. 06.05

"Någon (en kvinna) har ett litet hus inne i en park i en stad (kanske Oslo). Det ska nu säljas, det har hennes mamma bestämt. Det ska säljas för 35.000:- Jag tycker att det är skandalöst billigt. Det är visserligen bara ett rum och det är inte väggar på alla sidor, men priset skulle kunna ha en nolla till efter sig. Det är osäkert hur de har fått tag i huset. Frågan är om de inte bara tagit sig till rätta för många herrans år sedan. Jag undrar hur det är med papper på det. Hur kan man sälja något man egentligen inte äger? Det har tre väggar och är nog att betrakta som en ombyggd paviljong."

15/5 2010 kl. 23.40

"Cyklar i rondeller. På väg hem. Måste alltid ta ett extra varv i varje rondell. Jag har en cigg som jag tänder och röker. Jag blir väldigt snurrig efter halva [ciggen] så jag kastar den. Rädd för att Y. ska känna röklukt. Handtagen på cykeln sitter löst och jag vinglar."


Mixed sweets:

"In sort of a mall. I walk around with a hot dog with plenty of mustard, looking for a place where they can heat it. There should be a place where you bring your own food down in the basement."

"Someone (a woman) has a small house inside a park in a city (maybe Oslo). It is now for sale, it was her mothers decision. It will be sold for 35 000: - I think it´s outrageous cheap. Although only one room and there´s walls on just some of yhe sides, but the price could have another zero at the end. It is uncertain how they got hold of the house. The question is if they have not just taken it many, many years ago . I wonder if there are papers. How can you sell something you really do not own? It has three walls and is probably considered to be a rebuilt pavilion."

"I ride my bicycle in roundabouts. On my way home. Must always do an extra lap in each roundabout. I have a cigarette that I light and smoke. I get very dizzy, so I toss it [the cigarette]. Afraid that Y. will smell the smell of smoke. The handles of the bike are loose and I wobble."

nattduksbord i exil (Åsbyggeby) / nightstand in exile (Åsbyggeby)

Jag var i sommarstugan i Åsbyggeby, Sverige, en sväng i helgen. Kände att jag - trots platsbrist - måste ha ett nattduksbord (så klart!). Jag hittade att gammalt telefonbord som jag skruvade upp på väggen och som nu fungerar som ett perfekt nattduksbord att lägga drömdagboken på. Prislappen från EPA satt kvar på sidan - 24 kronor och 75 öre. Skulle gissa att det inte var helt billig på -60talet, då jag tror att bordet blev inköpt av mina föräldrar.
I spent last weekend in my summer house in Åsbyggeby, Sweden. I felt that - despite the lack of space - I have to have a nightstand (of course I have to!). I found this old telephone table that I mounted on the wall and that now serves as a perfect nightstand to put the dream diary on. The price tag from EPA (a Swedish shop up until the late -80s i guess) was still on the side of the table - approx. $3. I´d guess that that was quite steep in the -60 's,when, I guess, the table was purchased by my parents.

torsdag 20. mai 2010

the rest was a dream!

från drömdagboken / from the dream diary

En ganska alldaglig (ja, det var faktiskt under en liten lur mitt på dagen) dröm:

10/5 2010 kl. 12.05

" I källaren/ingångspartiet på Urbergsterrassen [mitt barndomshem]. Jag behöver gå på toaletten men någon har tryckt in en massa tuggummi i nyckelhålet så det går inte att låsa. Dörren till källarförråden har som tur är patentnyckel och låter sig inte påverka av tuggummi. Däremot står dörren till cykelrum och flera bodar öppen. jag är ganska säker på att det är ungar men det kan ju vara tjuvar. Jag spelar tuff och dunkar i väggen när jag går in. I en mörk bod som står öppen ser jag ungar. Jag försöker vara arg och käfta på dem, men min röst vill inte vara med, det kommer bara hes kackling ut, men jag pekar och ser så arg ut som möjligt så ungarna löper ut. Vaknar."


A quite ordinary dream:

"In the basement at Urbergsterrassen [my childhood home]. I have to go to the toilet but someone has pushed a lot of chewing gum into the keyhole so it can´t lock the door. The door to the basement booths fortunately has a patent-lock and is thus not affected by the chewing gum. However, the door to the bicycle room, and several booths, is open. I'm pretty sure that it´s just kids, but it may be burglars. I play tough and bang my hand on the wall when I go in. In a dark booth that is open, I see some kids. I try to be angry and shout at them, but my voice is not working, out comes only hoarse cackle, but I point my finger and look as angry as possible, so the kids run out. I wake up."

onsdag 19. mai 2010

premonition?

Det här hände för någon vecka sedan. Först drömmen, ordagrant från drömdagboken:

9/5 2010 kl. 05.50

"Traktor?
Rune har ett helt hus som han kan köra runt med. Jag kollar efter reg. skyltar men det finns så klart inga. Det är ett trähus med ett stort rum. Rune skrattar. Det är några som kör race med en slags traktorer. Rundt på en oval bana. Jag kastar snöboll på några ungdomar som är nere vid stranden. Jag kastar överraskande långt. Vi var och hämtade någon med huset. Det var inte långt att köra."Det var från drömdagboken. Senare på dagen efter drömmen hände följande: Jag var på eftermiddagen - ute på ateljéen min utanför stan. Jag åkte T-bana hem. Mitt emot mig i t-banevagnen satt två små pratglada pojkar, ca 4 - 5 år gamla. Plötsligt ropar den ena "Där är en traktorbana!" Den andra svarar "Nej, racerbana!" Varpå den första ropar ännu högre "Nej! Det är traktorbanan!" Själv kunde jag varken se racer- eller traktorbana utanför fönstret där de tittade och pekade. Ganska underligt med tanke på att jag på natten innan hade drömt om några som körde race med traktorer på en oval bana. Hur stor är chansen för det sammanträffandet?The following happened a week ago. This is what I wrote in the dream diary:

"Tractor? Rune has a full house that he can drive around in. I look for registration plates but there are of course none. It´s a wooden house with one large room. Rune laughs. There are some people racing with a kind of tractors. Round about an oval track. I throw snowballs at some young people who are down by the beach. I throw surprisingly well. We had to pick someone up with the house. It was not far to drive."

That was all from the dream diary. Later in the day after the dream the following happened: I was - later in the afternoon - in my studio outside of town. I rode the subway home. Opposite of me in the subway car two little boys sat talking, they were around 4-5 years of age. Suddenly one of them cried "There is a tractor-track!" The second responds "No, racetrack!" Whereupon the first cry even louder, "No, it is a tractor-track!" I could not see racing- nor tractor-track outside the window where they watched and pointed. Pretty strange considering that I had dreamed of some people who drove a tractor race on an oval track. What are the chances of a coincidence like that?

tirsdag 18. mai 2010

drottning Ragnhilds dröm / the dream of queen Ragnhild


När jag tidigare i dag googlade sagalitteraturen (till den förra blogposten) hittade jag berättelsen om drottning Ragnhilds dröm. Så här står det i wiki under rubriken Drömmar och öden i artikeln om Sagalitteraturen:

"I Halvdan Svartes saga låter Snorre Sturlasson drottning Ragnhildur Sigurðardóttir ha Norges historias viktigaste dröm. "Drottning Ragnhild drömde stora drömmar. Hon var ej klok kvinna," skriver han. Hon drömde om ett stort träd som växte från en törne till det sträckte sig ut över hela landet och utanför Norges gränser. Drömmen tolkades som att den bildar förutsättning för samtliga av Snorres konungasagor och är på samma gång hans stora självpålagda uppgift, att visa att Halvdan Svartes ätt hade en säregen konungsrätt till Norge."

Här kan du läsa vidare om drömmar och öden i sagalitteraturen.


When I googled saga literature earlier today (researching the last blog entry) I found the story of Queen Ragnhild's dream. So this is what it says in wiki under the title Dreams and destiny in the article on Saga Literature:

"In the saga of Halfdan Svarte, Snorri Sturluson lets Queen Ragnhildur Sigurðardóttir have the most important dream in the history of Norway. "Queen Ragnhild dreamed big dreams. She was not a wise woman," he writes. She dreamed of a large tree that grew from a thorn until it stretched out across the country and outside Norway. The dream was interpreted as the prerequisite for all of Snorris sagas of kings and is the base for his big self-imposed task, to show that Halfdan Svartes family had a peculiar right to the throne of Norway. "

Syttende Mai / The seventeenth of May

I går var det 17e maj, dvs norges nationaldag. En strof i Norges nationalsång handlar delvis om drömmar och den går så här:

"Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
Og den saganatt som senker,
senker drømmer på vår jord."

Ett litet förtydligande: När man i Norge pratar om saga så handlar det inte - som i Sverige - om Hans & Greta & Rödluvan, det handlar snarare om sagalitteraturen som Snorres saga, Egils saga och liknande, dvs myter och berättelser från det förhistoriska norden.

Yesterday was the 17th of May, that´s Norway's national day. One stanza in the Norwegian national anthem is partly about dreams and it goes something like this:

"Love, love it and think
of our father and mother
and the saga night that sends
dreams to our earth.
And the saga night that sends,
sends dreams to our earth."

A small clarification from wiktionary:

Noun
saga (plural sagas)
1. An Old Norse (Icelandic) prose narrative, especially one dealing with family or social histories and legends
2. Something with the qualities of such a saga; an epic, a long story.

søndag 16. mai 2010

dagens drömcitat / todays dreamquote

“I dreamed of myself in a dream, and told the dream, which was mine, as if it were another person’s of whom I dreamed. Indeed what is life when thinking of the past, but dreaming of a dream dreamt by another who seems to be oneself?”
Stopford Brooke, 1899

borderland between sleeping and waking!

mer metadröm / more meta dream

Ännu en liten metadrömupplevelse.

8/5 2010 kl. 09.42

"Lyssnar på en podcast av ett radioprogram om drömmar (sic!). Det ska vara en halvtimme långt men casten är bara 20 minuter. Jag tänker att jag kan skicka en mail till programmet och fråga om jag kan få en komplett version. Enda problemet är att det är ett gammalt program och kanske rättigheterna har gått ut. Men det är värdt att försöka"


Another little meta dream.

"Listening to a podcast of a radio program about dreams (sic). It should be half an hour long but the cast is just 20 minutes. I think that I can send an email to the program and ask if I can get a complete version. The only problem is that it´s an old program and maybe the rights have expired. But it is worth a try."

lørdag 15. mai 2010

från drömdagboken (lucid!) / from the dream diary (lucid!)

Lite mer förvirrad medvetendröm:

8/5 2010 kl. 09.42

"Kommer körande till Åsbyggeby från stan. Det är på våren och bäcken är mycket översvämmad. Det är vatten upp till uthuset. Det gamla staketet - som vi kastade för 30 år sedan - ligger och flyter. Jag kör förbi fram till Ekens väg eftersom jag tänker att jag ska backa ned. Jag backar, glömmer att svänga, svänger för sent och håller på att backa ned i bäckern. Jag kör framåt igen. Men det är problem med bilen, jag får inte i backen. Och det händer något mycket märkligt. Varje gång jag försöker med växelspaken och inte får det till lossnar backspegeln och blir hängande så att jag måste vika den på plats igen. Nu börjar jag misstänka att allt inte är som det ska... Jag drömmer. Upp med handen och räkna fingrar. Den har fem fingrar och ser helt normal ut!!! Jag vägrar att acceptera det. Jag stirrar på handen och tänker att det måste vara en dröm. Medan jag stirrar och tänker börjar långfingret att krympa och ringfingret följer snart efter. Det är en dröm! Jag hoppar ur bilen och springer ned på gården. Ännu en gång vet jag inte vad jag ska göra med min nyvunna frihet. Jag yrar runt, ser några grannar, tänker att jag kan välta några saker hos dem. Men varför skulle jag det? Jag vill inte vara elak. Surrar runt och försøker komma på något bra att göra men kommer rätt och slätt inte på något. Vaknar..." :-P


Another confused lucid dream:

"Am driving from town to Åsbyggeby. It is in the spring and the creek is flooded. There is water up to the outhouse. The old fence - which we threw away 30 years ago -is floating. I am going to reverse. I reverse, forget to turn, turn late and almost back down into the creek. I drive forward again. But there are problems with the car, I can´t reverse. And then happens something very strange. Every time I try the gear lever, the mirror comes off and hangs so I have to fold it back in place. Now I begin to suspect that not everything is as it should... I´m dreaming. I raise my hand and count fingers. It has five fingers and looks completely normal! I refuse to accept it. I stare at my hand, thinking that it must be a dream. While I´m staring and thinking my middle finger begins to shrink and the ring finger soon follows. It is a dream! I jump out of the car and ran into the yard. Once again, I do not know what to do with my newfound freedom. I rave about, see some neighbors, thinking that I might turn over a few things at their place. But why should I? I don´t want to be mean. Running around, trying to think of something good to do but I can´t think of anything. I wake up ... " :-P

fredag 14. mai 2010

Sweet bed!

Found this on one of the biker-blogs I follow (sinistros forever, you can find them HERE). I bet I could have really sweet dreams in this one!

onsdag 12. mai 2010

skisser 8 / sketches 8

Några flera skisser från drömdagboken.

Some more sketches from the dream diary.


tirsdag 11. mai 2010

Dream Maker

This is just in from one of the blogs I´m following: Blood Falcons (klick the link to get there and have a look at more pictures of this absolutely beautiful Sportster)

dagens drömcitat / todays dreamquote

“What dreaming does is give us the fluidity to enter into other worlds by destroying our sense of knowing this world…Dreaming is a journey of unthinkable dimensions, a journey that, after making us perceive everything we can humanly perceive,makes the assemblage point jump outside the human domain and perceive the inconceivable.”
Carlos Castenada

the stuff that weird dreams are made of!

mandag 10. mai 2010

mer metadröm / more meta dream

6/5 2010 kl. 07.27

"Jag är i ett badrum. Ska till tattueraren. Väntar med texten "vaken?" Nu ska jag tattuera ett djur på andra skuldran, jag tror det är en groda. det är i alla fall en viktig symbol och det är mycket viktigt att jag får den tattueringen. Jag glädjer mig verkligen till det och känner mig mycket cool när jag berättar om det för de som är med mig.
(Det är ju lustigt att jag inte ska tattuera "vaken?" utan att reflektera över att jag sover...)

Tror att det är en groda på väg upp mot vattenytan."
"I'm in a bathroom. Am going to get tattooed. I will wait with the word "awake?" Now I will get an animal on the other shoulder, I think it's a frog. It is certainly an important symbol and it is very important for me to get that tattoo. I am very pleased indeed to know I´m going to get it and I feel very cool when I talk about it to those who are with me.
(It's funny that I should not tattoo the word "awake?" without reflecting on the fact that I am sleeping...)
I think that it´s a frog on it´s way up to the surface (of water). "

søndag 9. mai 2010

dagbladet


På väg hem från jobb i morse.
Jag räknar med att min drømmehytte i Sverige inte blir svår att finna, den står väl där den stått de senaste 200 åren tänker jag ;-{))>

lørdag 8. mai 2010

metadröm / meta dream

Vid 6-tiden på morgonen den 6e maj hände något märkligt. Så här står det i drömdagboken (efter 3 fullskrivna sidor med en dröm om en död moster):

"Här börjar drömmen att fejda ut och så händer något mycket märkligt. Jag ligger och tänker på drömmen och så sätter jag mig upp och börjar skriva i drömdagboken. jag formulerar och skriver, men det går lite trögt och det är något fel i boken, jag har skrivit på fel sida, hoppat över sidor osv. Men trots att jag strävar lite fortsätter jag att skriva en god stund. Så lägger jag mig och sover igen och så vaknar jag och tänker på drömmen och att jag skrivit ned den men så går det långsamt upp för mig att jag inte skrivit den ännu utan att jag faktiskt drömde att jag skrev i drömdagboken (!!!) och att det var därför det var så problematiskt. Mycket intressant metafenomen!!!"


At six o'clock in the morning of May 6th something strange happened. This is what i wrote in the dream diary (after three full pages of a dream about a dead aunt):

"Here the dream begins to fade out and then something very strange happens. I lie and think of the dream and so I sit up and start writing in the dream diary. I formulate and write, but it goes a bit slow and there is something wrong in the book, I have written on the wrong side, skipped pages and so on. But even though I strive a bit, I continue to write a good while. Then I lay down and sleep again and so I wake up and think of the dream and I think about that I wrote it down but then it slowly dawnes on me that I have not written it yet, but that I actually dreamed that I wrote in the dream diary (!!!) and that was why it was so problematic. Very interesting meta-phenomenon!"

från drömdagboken / from the dream diary

4/5 2010 kl. 15.14 (eftermiddagslur)

"Jag kör bil. [...] Växel spaken och gaspedalen hänger sig. Vi håller på att krasha med en mötande bil. Jag är skräckslagen och Yngvild försöker hjälpa. Det är mycket verkligt och jag hinner tänka at det inte är en dröm innan jag vaknar."

6/5 2010 kl. 04.10

"Åker buss eller trick med J., men han jobbar som konduktör och jag åker bara. Han sitter i mitten med keps och klipper biljetter. Vi pratar inte så mycket eftersom han måste jobba. När vi kommer fram kliver jag av en station före ändstationen. Där jag kliver av växer det otroligt stora sockerärtor som är fantastiskt goda. De växer vilt på buskar och är mellan 15 och 30 (!) cm långa. Jag äter några. Och så är det små päronträd med ofantligt stora päron. Jag tar ett päron och bär det i armkroken. Päronet är stort som en fotboll eller kanske ännu större. Jag smaskar i mig stora tuggor av det otroligt delikata päronet. Jag tar med mig en jättesockerärtskida åt J. som jag vet kommer att uppskatta det. Jag ska bara gå över en äng så ska jag träffa honom igen (han var ju tvungen att åka med till ändhållplatsen eftersom han var konduktör). J. blir jätteglad när jag ger honom sockerärtan och så får han syn på päronet och tror knappt sina egna ögon. Jag blir verkligen superglad för att han blir så entusiastisk. Jag tror att det är sista sockerärtan han får, men jag kan visa honom var var päronen växer för såna finns det massor av. Han blir tacksam och glad! Det är en så genomgående god och positiv stämning i drömmen. J. har konduktörskeps och vit skjorta."


"I´m driving the car. [...] Gear lever and accelerator hangs. We are about to crash with an oncoming car. I'm horrified and Yngvild´s trying to help. It is very real and I have time to think that it is not a dream before I wake up."

"I´m riding a bus or a tram with J., but he´s working as a conductor and I just ride. He sits in the middle with a cap on and cuts tickets. We're not talking so much because he´s got to work. When we get there I get off a station before the terminus. Where I get off, incredibly large sweet peas, which tastes fantastically good, are growing. They grow wild on bushes and are between 15 and 30 (!) cm long. I eat some. And then there are small trees with huge pears. I take one pear and hold it in my arms. The pear is the size of a football, or maybe even bigger. I am gorging big bites of the incredibly delicious pear. I bring agigant pea pod to J. that I know will appreciate it. I'll just go over a field and I'll meet him again (he was forced to go with the bus to the last stop because he was the conductor). J. gets very happy when I give him the pea pod and then he sees the pear and he hardly believe his own eyes. I get really super happy because he is so enthusiastic. I think this is the last sugar pea, but I can show him where the pears grow, there are lots of them. He is grateful and happy! There´s such a consistently good and positive atmosphere in the dream. J. has a conductors cap and white shirt. "

onsdag 5. mai 2010

Håkon Øvreås drömmar

nattduksbord följer nu den norska författaren Håkon Øvreås drömmar på Twitter. Klicka HÄR för att följa du också. Finfina drömmar i karaktäristiskt komprimerad twitterform! Rekomenderas absolut!

mandag 3. mai 2010

Tegnebiennale 2010 - Lines on the Move

Just a couple of snapshots of my installation "Dream T´s" at "Tegnebiennale 2010", that´s opening this friday (7. may) in Moss, Norway.från drömdagboken / from the dream diary

Beklagar uppehåll i bloggningen. Här kommer lite väl valda drömfragment från sista tiden.

29/4 2010 kl. 06.23

"Jag skuter ett skott rätt upp i vänstra krysset. Skitsnyggt. Det känns jättebra."

30/4 2010 kl. 05.50

"En dam/kvinna är agent. Hon är på våran sida. Jag tar in henne på kontoret, ser till att gardinen är ordentligt för dörrfönstret och så avslöjar jag att jag vet att hon är en av oss. Både vi (jag och en till) och damen blir mycket glada. Vi äter kaka, den är ganska speciell i grälla pastellfärger."

"Så är vi flera som är ute och simmar i mycket mörkt/svart vatten. Jag vet inte riktigt varför jag är där. Jag borde inte vara där och simma i så mörkt vatten och det är väldigt, väldigt !!! långt från land. Men jag simmar faktiskt lugnt och bra och jag är egentligen inte rädd för att drunkna, men jag gillar inte att det är så mörkt. Inne vid en brygga tidigare var det jag som dök helt ned till botten och det var ganska djupt och jag såg något som låg halvt gömt i bottenslammet. Det var en slags figur tror jag, kromblank. Ett samlarobjekt som någon senare pratar om och jag berättar att jag sett en på botten vid bryggan, men jag skyndar mig att påpeka att det ju inte är säkert att det går att hitta den igen."

1/5 2010 kl. 09.33

"Jag och Hans ser gamla sportbilar rasa fram längs en gata i en stad. Jag säger ett bilmärke, men Hans rättar mig, det är en gammal Bugatti, den röda bilen. Knallröd. Jag tror kanske jag sa Aston Martin."


Sorry for not posting lately. Here are some dream fragments.

"I score a goal in the left corner. Nice. It feels great."

"A lady/woman is an agent. She is on our side. I take her into the office, ensuring that the curtain is drawn on the door window, and then I reveal that I know that she is one of us. Both we (me and one more) and the lady become very happy. We eat cake, it is rather special in garish pastels."

"So we are some people swiming in very dark / black water. I do not really know why I'm there. I should not be there swiming in water so dark and it is very, very far from land. But I swim really relaxed and good and I'm not afraid to drown, but I don´t like that it is so dark. By a pier earlier it was I who swam all the way down to the bottom and it was pretty deep and I saw something which was half hidden in the bottom sludge. It was a sort of figure, I think, chrome. A collector's item that someone talks about and I tell them that I have seen one on the bottom by the pier, but I hasten to point out that it's not certain that it´s possible find it again. "