søndag 31. oktober 2010

fredag 29. oktober 2010

från drömdagboken / from the dream diary

17/8 2010 kl. 07.30

"Jag springer/joggar. Det är en massa ungdomar som också springer samma runda som jag. Plötsligt får jag enorm energi och jag springer minst lika fort som unga killar. På ett ställe är det en brant grässluttning och jag snubblar, men det gör inte så mycket, jag kommer mig vidare. Så är det ett ställe där det är grävt så att det blivit ett jordigt stup. Jag vet inte hur jag ska komma ner/över. Jag springer hur som helst fort som fan."


"I run / jog. There is a lot of young people who also run the same track as I do. Suddenly, I get tremendous energy and I run at least as fast as the young guys. At one point, there´s a steep grass slope, and I stumble, but it´s no problem, I will myself forward. Then there´s a place where someone has dug. I do not know how I get down / over. Anyway I run fast as hell. "

torsdag 28. oktober 2010

nya nattduksbord / new nightstands

Det här är vad jag drömde klockan nio minuter i tre på morgonen den 21e augusti:

"Jag åker runt och hämtar upp olika nattduksbord till samlingen. Enda problemet är vädret, men det ska nog gå bra det också."


This is what I dreamt on the 12th of august at nine minutes to 3 in the morning:

"I drive around collecting differen nightstands for my collection. The only problem is the weather, but I think it´ll be alright."


mandag 25. oktober 2010

från drömdagboken / from the dream diary

9/8 2010 kl. 01.46

"Jag har köpt två pyttesmå skorpioner (ca 1/2 - 1 cm). De kan flyga och det visste jag ju egentligen, så varför hade jag dem bara i en kruka? Den minsta försvinner på en gång, den som är lite större surrar runt mig och jag gör allt jag kan för att mot den ner mot golvet så att jag kan trampa ihjäl den. Det är inte lätt. Den är väldigt ettrig och flyger mot mitt ansikte gång på gång. En gång klarar jag nästan att trampa på den, men bara nästan. Den flyger därefter nästan in i munnen min. Det är skitjobbigt!!! Och var blev det av den minsta? Den är lika farlig den...!"


"I bought two tiny scorpions (about 1 / 2 - 1 cm). They can fly and I knew that, so why did I keep them in an open pot? The smallest one disappears at once, the bigger one buzzes around me and I do everything I can to get it down on the floor so that I may trample it to death. It is not easy. It´s very persistant and flies in my face again and again. One time I almost manage to step on it, but only almost. Then it flies almost into my mouth. It's very annoying!!! And where did the smallest one go? That one is equally dangerous...!"

rock n´roll dream

Last night I dreamt about a new album by Mike Monroe & Andy McCoy (ex Hanoi Rocks). This song was the soundtrack to the dream.(Mike is the singer, Andy is the guitar hero in the red hat)

lørdag 16. oktober 2010

tirsdag 12. oktober 2010

från drömdagboken (lucid!) / from the dream diary (lucid!)

I natt hade jag en kort lucid dröm igen. Härligt, eftersom det var länge sedan sist.

12/10 2010 kl. 05.43

"Är i vardagsrummet mitt i natten. Jag slår på TVn eftersom jag inte får sova. Efter en stund kommer E [en av mina söner] upp och jag får bråttom att slå av TVn, men den går inte att slå av. Den bara byter kanal när jag trycker på powerknappen. Jag drar ut kontakten ur vägguttaget, men inte ens det hjälper.
Då börjar jag tänka... Kolla handen, räkna fingrarna. Svårt att fokusera först. Fem fingrar, men tummen och pekfingret förkrympta.
Jag drömmer!!! Håller först på att vakna direkt, men klarar att hålla mig kvar. Vad göra?
Jag ställer mig på händerna. Så hoppar jag runt lite i lägenheten [blir en aning desperat och har lite svårt att hitta på nåt spektakulärt att göra när jag nu först kan]. Så vad!?
Balkongen! Jag rusar ut på balkongen [jag bor i tredje våningen] med avsikten att hoppa över kanten! Det är mycket, mycket högre än vanligt. Jag ser ner på ett brokigt landskap som om jag var i ett flygplan. Vyn gör mig ännu mer övertygad om att jag drömmer, men jag törs inte hoppa... Jag törs inte i alla fall. Jag kastar ett par balkongblomlådor över kanten, det är vad jag törs. [Minns nu när jag sitter och skriver att jag tänkte om och om igen att det kanske inte var en dröm i alla fall och att i så fall skulle det inte vara så smart att hoppa] Men det är härligt att se ner, inte obehagligt som det borde vara [jag är höjdrädd]. Jag går in igen. Jag står på händer igen, så vaknar jag..."


Tonight I had a short lucid dream again. Lovely, as it was a long since last time.

"I am in the living room at night. I turn on the TV because I can not sleep. After some time, E [one of my sons] show up and I get a rush to turn off the TV, but it will not turn off. It only change the channel when I press the power button. I pull the plug from the socket, but not even that helps.
Then I start to think ... Check my hand, counting fingers. Hard to focus first. Five fingers, but the thumb and forefinger stunted.
I am dreaming! First I almost wake up directly, but I manag to keep sleeping by will. What to do? I stand on my hands. Then I jump around a bit in the apartment [become a little desperate because It´s a bit hard to find anything spectacular to do when I have the possibility]. Then what!? The balcony! I rush out on the balcony [I live in the third floor] with the intention to jump over the edge! It´s much, much higher than usual. I look down at a colorful landscape as if I was in an airplane. The view makes me even more convinced that I'm dreaming, but I dare not jump ... I dare not jump. I throw a couple of balcony flower boxes over the edge, that's what I dare. [Remember now, now that I sit and write it down, that I was thinking over and over again that this was maybe not a dream anyway, and if so, it would not be smart to jump] But it is pleasant to look down, not unpleasant as it should be [I'm afraid of heights]. I go in again. I stand on my hands again, then I wake up ... "

søndag 10. oktober 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Crazy förmiddagsdröm

7/8 2010 kl. 10.15

" Jag ligger inne i en tank och ser upp på en liten glasbehållare. Inne i glasbehållaren är det mycket fin whisky. Det är en insekt som har hamnat i whiskyn och den simmar runt och ibland klättrer den upp i det rör som är på toppen av glasbehållaren. Först tror jag att det är en spindel, men så ser jag att den bara har fyra (!) ben. Jag tänker att det ser härligt ut, men att den nog måste dö snart."Crazy morning dream

"I lie inside a tank and look up at a small glass container. Inside the glass container is very fine whisky. There´s an insect that has fallen into the whisky and it swims around and sometimes it climbs into the tube that is on top of glass container. First, I think it is a spider, but then I see that it only has four (!) legs. I think it looks nice, but it will probably die soon. "

fredag 8. oktober 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Det är sällan jag upplever våld i mina drömmar men den natten här nedan var det fullständigt ursinne i drömvärlden.

4/8 2010 kl. 07.30

"En man går fullständigt amok i ett ingångsparti till något som jag har svårt att definiera. Det är flera små butiker och det verkar vara på -50talet. Jag känner mannens vrede, ibland är det jag, ibland någon annan. Han har mörk kostym i -60talssnitt. En kvinna sitter på en bänk och ser på. Jag förstår inte varför hon inte sticker av när mannen börjar gå berserk. Området är en slags halvcirkel och det är trappor upp till de små butikerna och kontoren. Bara et par - tre trappsteg. Mannen är fullständigt rasande. Han slår och sparkar på dörrar och väggar som i stort sett är av glas. Det mesta motstår hans attacker fast en del går sönder. Han får tag i en motorcykel och då blir det bättre fart på sakerna. Det är en original-Triumph från -50-60tal. Kanske är mannen Steve McQueen ungefär. Han klarar av att få hål på några glasväggar. Han har ett objekt som är långt, smalt och platt som han nu använder som murbräcka. I total ilska perforerar han glasväggarna (de är visst härdade) och klarar så att sparka och slå in stora bitar. Det är speciellt ett litet kontor som han är ute efter och det sparar han till sist. Det är ett litet brunt kontor, kanske en liten enmansbank eller försäkringsfilial. Det hela luktar även här -50tal. Mannen är ursinnig och han njuter av att fullständigt maltraktera allt som är i det lilla kontoret. En liten hurts på hjul kör han upprepade gånger mot en vägg så att det uppstår stora skador. Ursinne är ett alltför svagt uttryck. Jag vet inte hur jag ska förmedla den totala energiurladdningen som jag känner när saker och inredning och väggar går i bitar. Det är en kombinerad vrede och njutning som är oerhört intensiv och påtaglig. Jag/han skriker och mumlar och grymtar hela tiden, men utan ord, det är bara ljud. Han/jag har en smal mustasch och ser egentligen mycket städad ut. Som sagt smal kostym och slips. Och en outtömlig vrede. Slå sönder, krossa, förstöra!!! Samtidigt som det är sofistikerat. Sofistikerat ursinne!!! Det är en sval känsla av film noire mitt i all vreden. Det är mycket mahogny och välvda glasväggar. Kvinnan var där före mannen, hon kom inte in. Jag är kvinnan också (!)."


It´s rare that I experience violence in my dreams, but the night below there was total fury in the dream world.

"A man goes completely berserk in an entrance to something I have difficulty defining. There are several small stores and it seems to take place in the -50s. I feel the man's anger, sometimes it's me, sometimes another. He has a dark suit, -60s looking. A woman is sitting on a bench, watching. I do not understand why she don´t leave when the man starts to go berserk. The area is a sort of semi circle and there are stairs up to the little shops and offices. Only a few - maybe three - steps . The man is absolutely furious. He is hitting and kicking in doors and walls that are largely made of glass. Most resist his attacks, although some break. He gets hold of a motorcycle and then things really starts happening. It is an original Triumph from the -50s or -60s. Perhaps the man is Steve McQueen or something. He manages to get holes in some walls. He has an object that is long, narrow and flat, which he now uses as a battering ram. In total anger he perforates the glass walls and manages to kick and beat out large pieces. It is especially a small office that he is looking for and he saves it for last. It´s a small brown office, maybe a small one-man bank or insurance branch. It all smells of the -50s. The man is furious, and he enjoys thrashing all that is in the small office. A small drawer unit on wheels he repeatedly bangs against a wall to cause substantial damage. Rage is too weak an expression. I do not know how to convey the total energy discharge that I feel when things and interior walls and go to pieces. It is a combined anger and pleasure that is extremely intense and real. I / he screams and mumbles and grunts all the time, but without words, just noise. He / I have a thin mustache and look very tidy. As i said, a slim suits and a tie. And an inexhaustible anger. Smash, smash, destroy! And at the same time it´s sophisticated. Sophisticated rage! It's a cool feeling of film noir in the middle of all the rage. There´s mahogany and arched glass walls. The woman was there before the man, but she could not enter. I am also the woman (!)."

onsdag 6. oktober 2010

från drömdagboken / from the dream diary

3/7 2010 kl. 09.15 (Åsbyggeby, sommarhuset)

"Det är trång på badrummet här i Åsbyggeby när det står flera cyklar här."


Åsbyggeby is our summerhouse.

"It´s crowded in the bathroom here in Åsbyggeby when there are so many bicycles there."

Sömnens Fysiologi / the Physiology of Sleep

This is an interresting article I found in an old swedish magazine called "Värld och Vetande" (World and Knowledge) from 1965 (actually my birht year). Sorry but I don´t have the capassity to translate it to English...

Klicka för större = läsbar versionlatest acquisitions

A new nightstand, or actually it´s not really new, I´ve had it since I was a kid and it´s from my sisters dolls house.

fredag 1. oktober 2010

från drömdagboken / from the dream diary

2/8 2010 kl. 08.45

"Jag byter ut serier på sidan av våran bil. Hela ena sidan av vår bil är täckt med hela dagstidningssidor med tecknade serier. Nu byter jag ut en gammal mot en helt ny. Den är så färsk att jag inte har läst alla stripor själv ännu. Jag fäster tidningen med nålar rätt i lacken och det är - naturligtvis - inte helt lätt att få fäste, men jag får till det. Det är frostkallt ute. En som har en gammal Amazon är ute och kör, det gör han sällan. Jag står parkerad på insidan av trottoaren, han parkerar utanför."


"I replace the comic strips on side of our car. The whole side of our car is covered by a full newspaper pages with cartoons. Now I replace an old one with a new one. It is so fresh that I have not read all of the strips myself yet. I attach the paper with needles right in the paint and it is - of course - not so easy, but I get it done. It's freezing cold outside. A man who has an old Volvo Amazon is out driving, he rarely does. I park on the inside of the sidewalk, he parks on the outside. "