søndag 31. januar 2010

I´ve never paid any attention to dreams, but...

dagens drömcitat / todays dreamquote

“I can but give an instance or so of what part is done sleeping and what part awake…and to do this I will first take…Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I had long been trying to write a story on this subject. For two days I went about wracking my brains for a plot of any sort, and on the second night I dreamed the scene at the window and a scene afterward split in two, in which Hyde, pursued for some crime, took the powder and underwent the change in the presence of his pursuers. All the rest was made awake, and consciously.“
Robert Louis Stevenson, A Chapter on Dreams, 1892.

lørdag 30. januar 2010

Planet Of The Dreamers

från drömdagboken / from the dream diary

I dag blir det också några fragment från natten. Helheten är lite för privat och därför lite intressant för andra än mig.

30/1 2010

Jag backar i rasande fart med bil. Det är massor av snö.

[...]

Men så är jag på väg med tåg söderut. Det kommer hela tiden nya meddelanden i högtalaren om att det blir omkörning dit och dit pga snökaos. Tåget stannar inte men blir omdirigerat hela tiden. Många människor runt mig blir frustrerade och arga, men själv tar jag det med överraskande lugn.

[...]

Det är ett rum längst in i mammas lägenhet som jag inte utforskat förut eftersom lysbrytaren varit trasig. Det är ett litet rum/kontor med väggarna fulla av bokhyllor och ett bittelitet skrivbord. Det är otroligt spännande.

[...]

Jag hittar också en stor mobil med svarta katter. När jag håller upp den gnickar linorna mot varandra och mot pappkatterna så att det låter som katter som jamar. Jag tycker den är så fin att jag måste visa den för Y.

[...]

Jag öppnar några [skrivbords-] lådor som vi börjat rensa ur tidigare. Det ligger flera saxar kvar som jag vet att jag insisterat på att spara. Fina långa tidningssaxar.

[...]

På golvet hittar jag något som jag först tror är en äkta diamant, men som visar sig vara torkat RX-lim (till min stora besvikelse).


Today I´ll also give you some fragments of the night. The whole is a little too private and thus a uninteresting for others than myself.

I back up at breakneck speed with the car. There is a lot of snow.

[...]

But then I am going by train southward. There are messages over the speaker system that the train has to take other routes, because of the snow chaos. The train does not stop but will be redirected over and over again. Many people around me are frustrated and angry, but of I´m surprisingly calm.

[...]

There is a room at the back of the mother's apartment, which I have not explored before because light switch has been broken. It´s a small room / office with walls full of bookshelves and a tiny little desk. It is incredibly exciting.

[...]

I also see a great mobile with black cats. When I hold up the ropes rub against each other and against the paper cats so that it sounds like cats mjauing. I think it is so nice that I have to show it to Y.

[...]

I open a few [desktop] drawers that we´ve started to clear out previously. There are several scissors left that I know that I insisted on saving. Fine long Newspaper cutting scissors.

[...]

On the floor I find something that I first think is a real diamond, but it turns out to be dried RX-adhesives (to my great disappointment).

All You Have To Do

Went to an opening of an art exhibition last night. This was on one of the tables at the exhibition.

fredag 29. januar 2010

nattduksbord, en förklaring (?)

På förekommen anledning (är det så det heter..?) vill jag nu publisera valda delar av en diskussionstråd från min facebooksida, faktist den tråd som sådde fröet till den här bloggen.
dagens drömcitat / todays dreamquote

”In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falleth upon men, in slumberings upon the bed; then he openeth the ears of men, and sealeth their instructions.”
words of Elihu, in Job 33.15

torsdag 28. januar 2010

Pleasant dreams, mr. Travis!

från drömdagboken / from the dream diary

I dag plockar jag lite här och där i nattens förvirrade drömmar. Transkriberar inte allt, av den enkla anledningen att jag inte tycker att allt är intressant... Frågan är om något är intressant..? Men jag provar i alla fall:

28/1 2010 kl. 03.00

Drömmer en massa surr om facebook [...] Men också om att jag är på en kantina med ett gäng radikala ungdomar. Vi steker och äter blodpudding. Jag har tagit åt mig lite för mycket och så tar jag ett elegant danssteg och då tappar jag alla blodpuddingskivorna på golvet. Jag tar ett resolut beslut om att ta upp från golvet, skölja av vid en diskbänk och så resteka skivorna som jag också ska dela med mig av eftersom jag tagit för mycket. Det finns också en bit ostekt som jag/vi skär upp i samma veva. När vi (jag och en till) står vid diskbänken kommer en liten skitunge och går förbi tillsammans med sin stora (ungdom) kusin (eller liknande). Skitungen drar ner några nysköljda skivor på golvet igen. Jag frågar om han gillar blodpudding och han svarar uppkäftigt "nej". Då säger jag att han kan låta våran vara och jag tittar uppfodrande på hans kusse som låtsas som ingenting.

Före det var det något med några klistermärken på golvet i en butik och något med kvällstidningar typ VG [...] Jag har något i vänster hand (kanske tidningen ihoprullad) och någon som befinner sig bakom mig förtjänar att få ordentligt med stryk (eventuellt har personen slängt någon kommentar, men det är oklart) och av en händelse ligger det ett baseballträ på golvet/marken som jag utan att tveka plockar upp, tvärvänder och börjar gå med bestämda steg mot personen som ska ha så jävla mycket stryk [jag är fly förbannad, han har förtjänat det på ett eller annat sätt].


Today I will pick a bit here and a bit there from a night of confused dreams. I do not transcribe everything, for the simple reason that I do not think everything is interesting... The question is whether anything is interesting..? But I´ll give it a try anyway:

Dreaming a lot of buzz about Facebook [...] But also about that I am at a canteen with a bunch of radical youth. We fry and eat black pudding. I took a bit too much and I take an elegant dance steps and I lose all the slices of black pudding on the floor. I take a resolute decision to pick it up from the floor, rinse in a sink and so refry it and I will share with the others because I had taken too much. There is also a piece of raw black pudding that I / we cut up at the same time. When we (me and one other) is at the sink, there comes a little brat. He is passing by with his older cousin (or something like that). The kid pulls down some newly rinsed slices of black pudding on the floor again. I ask him if he likes black pudding and he cheekily responds "no". Then I tell him that he can leve ours alone and I look to his cousin who pretends to notice nothing.

Before that it was something with a few stickers on the floor in a shop and something with tabloids like VG ("Verdens Gang" a norwegian tabloid) [...] I have something in my left hand (maybe the newspaper rolled up) and someone who is behind me deserves to get plenty of beating (possibly he has thrown a comment, but it is unclear) and by chance there is a baseball bat on the floor / ground that I, without hesitation, pick up, turn around and start walking with firm steps towards the person who will get so damn much beating [I´m really pissed off, and he has earned it in one way or another].

dagens drömcitat / todays dreamquote

” Now Allah has created the dream not only as a means of guidance and instruction, I refer to the dream, but he has made it a window on the Unseen. ”
Words of the Prophet Mohammed, Arabia, 7th century A.D.

tirsdag 26. januar 2010

dagens drömcitat / todays dreamquote

“I’ve dreamt in my life dreams that have stayed with me ever after, and changed my ideas; they’ve gone through and through me, like wine through water, and altered the color of my mind.”
Emily Bronte, Englist novelist

drømmehjerte / dream heart

från drömdagboken / from the dream diary

Att jag är gästlärare på konstskolor är ett återkommande tema i mina drömmar. Det är egentligen lite underligt eftersom jag i verkligheten endast varit det en gång. Kanske det är mitt undermedvetnas sätt att säga till mig: "Klipp skägget och skaffa jobb"...

26/1 2010 kl. 06.45

"Det finns en förberedande konstskola v. Sofieberg i Valbo [i närheten av där jag tillbringade min barndoms somrar, skolan finns inte på riktigt]. Jag har haft en del kurser där medan jag fortfarande var student själv på akademiet [i Trondheim]. Grafik [sic!]. Någon tysk tjej bl.a. Nu är jag vid busshålplatsen i Valbo Centrum. Jag ska på bio men vet inte vilken film. Någon annan har bestämt åt mig. Jag får - av en kvinna - några hängen från ett träd. De är tjocka, 10 cm långa, tjocka som en tumme, mjuka. Det är visst pil. Jag kastar dem på min bästa vän som jag tror är Bjørn B. "I brist på kottar", skrattar jag. Jag ser trailers för några filmer. Bl.a. "Snö Död" (det är Død Snø översatt till svenska...). Vi hänger vid busshålplatsen och pratar om ditt och datt. Jag tjänade bra på den undervisningen. Jag hämtade elever vid busshålplatsen och följde dem till skolan. Men det var ett stunt, det varade bara 1-2 veckor. Jag skolkade själv då..."


That I am a guest lecturer at art schools is a recurring theme in my dreams. It is really a bit strange because in reality I´ve only done that once. Maybe it's my subconscious way of saying to me: "Cut your beard and get a job" ...

"There is a preparatory school of art at Sofieberg in Valbo [near where I spent my childhood summers, the school is not real]. I've had a few courses there while I was still a student himself at the academy of fine art [in Trondheim]. Graphics [sic]. Some German girl among others. I am now at the bus stop in Valbo Centrum. I'm going to the movies but do not know what film. Someone else has decided for me. I'm getting - from a woman - some pendants from a tree . They are thick, 10 cm long, thick as a thumb, soft. It is most certainly willow. I throw them at my best friend, I think it´s Bjørn B. "In the absence of cones," I laugh. I see trailers for some films. Including "Snow Dead" (that´s the movie Dead Snow translated into Swedish ...). We are at the bus stop and we are talking about this and that. I made good money on the teaching. I picked students up at the bus stop and followed them to school. But it was just a stunt, it lasted only 1-2 weeks. I cut classes himself then ... "

Madamen drømmer

Ännu en drömrelaterad stripa av den geniale Mads Eriksen

Another dream related comic strip by the genius Mads Eriksen

mandag 25. januar 2010

dagens drömcitat / todays dreamquote

"Dreaming permits each and every one of us to be quietly and safely insane every night of our lives."
William Dement, in Newsweek, 1959

mardröm / nightmare

det här dök upp i min google reader (apropå nattens sjuka dröm efter att jag åt Chilli Con Carne i går kväll...)this came in my google reader (speaking of the sick dream I had last nights after I had Chilli Con Carne...)

från drömdagboken (mardröm) / from the dream diary (nightmare)

I natt hade jag en mycket förvirrad mardröm, i alla fall var den mycket förvirrad när jag försökte skriva ned den i drömdagboken. Jag transkriberar - som vanligt - utan att försköna och redigera [men med några förklaringar; de står i såna här kantiga parenteser]. Så här står det:

25/1 2010 kl. 01.42 (efter chilli con carne...)

Det går en mördare lös... (Mycket obehaglig känsla vid uppvaknandet. Hjärtklappning) Vi är några stycken som sover i sovsäck utanför matan [matbespisningen] på Sörbyskolan [min gamla skola i Gävle]. Inga tält, bara sovsäckar. En fågel är död. Jag har dödat en fågel av misstag, i desperation. Misstaget är att kasta den i busken. Det är kanske inte jag som dödat den. Någon har desperat dödat fågeln och kastat den i busken. Den blev stampad på huvudet till slut. Det är flera CDer och kassetter i en komplicerad maskin. Hon som jag har ett speciellt förhållande till är besviken över att jag inte har just den sången (som jag spelat in åt henne). Det är dunkelt/mörkt och mycket, mycket obehagligt. Kanske vi är fåglar (?!??!) allihop..? Jag är mycket, mycket rädd, och fortfarande mycket rädd när jag vaknar. Jag vet inte helt hur jag ska klara att beskriva det ohygge och obehag/skräck jag känner. Och i vart fall varför. Det är något med fåglar. Kanske är vi alla fåglar (i sovsäckar?!?). En fågel har fått sitt huvud stampat på och blivit kastad i buskarna av någon. Jag är livrädd för att bli nästa offer, samtidigt som jag känner att det är jag som är mördaren. Det är bara smörsånger i den där maskinen med olika kassetter och CDer. Den har en frontpanel med många öppnigar. Varje CD och kassett har bara en låt var. Jag sticker ut av min sovsäck, eller i alla fall delar av mig sticker ut. Det är absolut inte bra (naturligtvis!!! Minns hur viktigt det var att inga kroppdelar stack utanför täcket när jag var liten, det var livsfarligt!!!). Jag försöker att inte ligga längst ut bland de som ligger där. Försöker att hålla mig i mitten, men det är svårt eftersom vi faktiskt inte är så många. Kanske är vi 3-4 stycken, möjligen 5... Anders M. är absolut där. Jag får hela tiden som jag skriver en känsla av att jag ljuger, att det är jag som är falsk. Jag ljuger om fågeln, jag ljuger om den låten jag inte har med. Varför. Jag vet att det är min tur. Jag är nästa som ska dö och jag kan inte göra något med det. Och jag är den som ska utföra en ohygglig handling. Jag är både offer och gärningsman på ett sätt som jag nu omöjligt kan förklara. Det var definitivt ett misstag att kasta den döda fågeln in i buskarna/ned på parkeringen. Varför måste vi vara där utanför matbespisningen? Jag mår mycket dåligt av hela situationen. Fågeln var inte helt naturlig, kanske den hade en knapp (som man trycker på) som ett öga. Kanske den var mekanisk... Men det är hela tiden något som jag inte får att stämma. Jag vet något i drömmen som jag inte vet nu efteråt. Jag har en föraning om något. Jag vet vem och varför i drömmen och det är nog inte jag i alla fall, men det är någon jag är glad i (gillar). Det kan vara att Anders är den där kvinnan som jag pratar med om musiken. Någon jag gillar blir nästa offer. Jag går, på någon tidspunkt, över skolgården och möter några lärare. (nu knakar det i golvplankorna här hemma och jag känner att jag fortfarande är rädd efter den mardrömmen, som jag nog måste deffiniera det som). I en sekvens går jag också mot Andersberg, men det hänger inte helt ihop med resten av drömmen. Jonas B. är också där då.
Nu fortsätter jag att skriva bara för att försøka komma ihåg vad det är jag inte får tag på, men jag tror inte jag får tag i mer av den drömmen. Jag skulle så gärna vilja sätta fingret på det där som hela tiden smiter undan mitt medvetande. Kanske är det något som är tabu, något som är så hemskt att jag inte ens låter mig själv komma ihåg det så här efteråt. Jag måste i alla fall passa så att inga delar av kroppen sticker ut, men det gör de i alla fall. Jag tror faktiskt att jag kanske förråder någon (!!! Tabu!). Att jag är orsak till att någon blir nästa offer. Att jag utpekar nästa offer... Det är något som är skrivet på en lapp eller i ett brev...


Last night I had a very confusing nightmare, in all cases it was very confused when I tried to write it down in my dream diary. I transcribe - as usual - as it stands and without any changes [but with some explanations, in angular brackets like this]. Here you are:

There´s a killer on the loose ... (Very unpleasant feeling on awakening. Heart pounding) We are a few who sleep in sleeping bags outside Matan [the catneen] on the Sörby school [my old school in Gävle]. No tent, just sleeping bags. A bird is dead. I killed a bird by mistake, in desperation. The mistake is to throw it in the bush. Perhaps it is not me who killed it. Someone has killed the bird and thrown it into the bush in desperation. It was stomped on its head to finish it off. There are several CDs and cassettes in a complicated machine. She whom I have a special relationship to is disappointed that I did not bring that song (the one I recorded for her). It´s dark and very, very unpleasant. Perhaps we are birds (?!??!) all of us ..? I am very, very scared, and still very scared when I wake up. I do not know quite how to describe the horror and discomfort / fear I feel. And in any case why. Theres something about birds. Maybe we are all birds (in sleeping bags ?!?). A bird has had his head stomped on and has been thrown into the bushes by someone. I'm afraid of becoming the next victim, while I feel it is me who is the murderer. There´s just soft songs in that machine with different cassettes and CDs. It has a front panel with many openings. The CDs and cassettes only have one track each. I stick out of my sleeping bag, or at least parts of me are sticking out. That is definitely not good (of course! Remember how important it was that no body parts was sticking out off the blanket when I was little, it was absolutely vital!!!). Trying to keep myself in the middle, but it is hard because we really are not that manyWe are maybe 3-4, perhaps 5... Anders M. is definitely there. I keep getting a feeling, when I´m writing, that I'm lying, it ´s me who is fake. I lied about the bird, I lied about the song I do not have. Why. I know it's my turn. I'm the next to die and I cant do anything with it. And I'm the one to carry out a gruesome act. I am both victim and perpetrator in a way that I can not possibly explain. It was definitely a mistake to throw the dead bird into the bushes / down in the parking lot. Why must we be there outside the canteen? The whole situation is very bad. The bird was not entirely natural, perhaps it had a button as an eye. Perhaps it was mechanical ... But there is always something I do not get to. I know something in the dream that I did not know afterwards. I have a hunch about something. I know who and why in the dream and it's probably not me anyway, but it's someone I care for (like). It may be that Anders is the woman who I talk to about music. Someone I love will be the next victim. I do, at some point, cross the schoolyard and meet some teachers. (now there´s a creaking in the floorboards at home and I feel that I am still scared after the nightmare). In another sequence I also go to Andersberg, but that is not fully connected to the rest of the dream. Jonas B. is also there then.
Now, I continue to write just to try to remember what it is I do not get hold of, but I do not think I will get hold of more of that dream. I would really like to put my finger on it, but it keeps slipping away from my consciousness. Maybe it's something that is taboo, something that is so horrible that I do not even allow myself to remember it. I must in all cases see to it that no body parts are sticking out. I think perhaps I betray someone (!!! Taboo!). Maybe I´m the reason for the next victim. That I point out the next victim... Thre´s also something that is written on a note or in a letter...

søndag 24. januar 2010

dagens drömcitat / todays dreamquote

"Captain Flume slept like a log most nights and merely DREAMED he was awake. So convincing were these dreams of lying awake that he awoke from them each morning in complete exhaustion and fell right back to sleep."
Joseph Heller, Catch-22

skisser 4 / sketches 4

Ännu flera skisser från drömdagboken.

Even more sketches from the dream diary.


Dio - Dream Evil

disel

Från drömdagboken i natt.

24/1 2010 kl. 07.00

"Det luktar (!) disel."


Fron the dream diary last night.

"The smell (!) of diesel."

lørdag 23. januar 2010

Sweet DreamsJag bakade drömmar i går kväll. Receptet fick jag av Anni K Harakka (se nedan). Tack Anni!
Drömmarna blev jättegoda! Söta och smaskiga. Jag lämnar härmed ut receptet om det är fler som vill prova (hoppas du inte misstycker Anni).

fredag 22. januar 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Ett kort fragment från i natt.

22/1 2010 kl. 06.52

"Men vi är också på en utställning som Per M. har. Det är inte direkt konst men designsaker som Per har samlat på sig. Utanför står en gammal stol och spelar "Sympathy for the Devil" med Stones. Stolen är i brunt trä och har mörkgrön stoppning. Den är från -50 eller -60talet. Per vinkar till sig mig med ena handens pekfinger. Han vill gärna imponera på mig med olika saker han har. Jag låter mig imponeras så klart. Per och jag har ett ömsesidigt imponerad-av-varandra-förhållande. Utställningen är liksom i en gammal butikslokal. Det är mest fönster och lite väggar."
A short fragment from last night.

"But we are also at an exhibition Per M. has. It's not exactly art, but designer things that Per has collected. Outside is an old chair that´s playing "Sympathy for the Devil" with the Stones. The chair is made of brown wood and has dark green upholstery. It is from -50´s or-60´s. Per beckon me with the index finger of one hand. He wants to impress me with different things he has. I let myself be impressed. Peter and I have a mutual impressed-by-each-other-relationship. The exhibition is in like an old store. It is mostly windows and just some walls. "

dagens drömcitat / todays dreamquote

"I sometimes dream of devils. It's night, I'm in my room, and suddenly there are devils everywhere. In all the corners and under the table, and they open doors, and behind the doors there are crowds of them, and they all want to come in and seize me. And they are already coming near and taking hold of me, But suddenly I cross myself and they draw back, they are afraid, only they don't go away, but stand near the door and in the corners, waiting. And then I'm suddenly overcome by a desire to begin cursing God in a loud voice, and I begin cursing him and they all rush at me again in a crowd, they're so pleased, and they're again about to lay hands on me and I cross myself again and they draw back at once. It's great fun. Oh, it takes my breath away."
Fyodor Dostoevsky, The Brothers Karamazov, 1880

torsdag 21. januar 2010

kuriosa (judisk drömtolkning) / novelty (jewish dream interpretation)

Skäggig man talar om drömmar ur ett helt annat perspektiv. Jag säger absolut inte att det här är idéer jag abonerar på... men jag vill gärna belysa så många sidor som möjligt av drömmandet här på nattduksbordet. So, here we go, I give you: "Rabbi Avraham Arieh Trugman explains the Mystical Meaning of Dreams from the Orthodox Jewish perspective."


Bearded man talking about dreams from a different perspective. I´m absolutely not saying that I subscribe to these ideas... but I would like to highlight as many aspects as possible of dreams here on the nightstand. So, here we go, I give you: "Rabbi Avraham Arieh Trugman explains the Mystical Meaning of Dreams from the Orthodox Jewish perspective."teckning / drawing

Och en teckning, också från november 2009. Att det står 11.30 betyder att jag tog en förmiddagslur...

And a drawing, also from November 2009. The time 11:30 means I took a daytime nap...


från drömdagboken / from the dream diary

Eftersom natten var ovanligt svart tänkte jag i dag bjuda på en dröm från november 2009.

8/11 2009 kl.06.30

Är hemma hos Hans G. Jag är tillsammans med någon på köket... Kan vara Gj. Hans G. har inte stått opp ännu och vi ska laga till något att äta. Vi har en bricka och börjar ta fram ting. Jag har tidigare pratat med Hans G. och han har berättat att han har "upptäckt" FinnCrisp. Han har berättat för mig att han har "Mye!" (sic) FinnCrisp. Jag öppnar en skåplucka och där är tre hyllor fulla (!) med FinnCrisppaket. Några är öppnade, men de flesta är oöppnade. Jag fnissar och ropar åt han andra att komma och se. Jag berättar att Hans G. har berättat att han har "Mye!". Jag berättar att han berättat för mig och jag såg för mig 10, kanske på sin höjd 15 paket, men detta är trippelpaket och kanske 100 stycken (minst!). "Han är lite manisk... eller hur? På riktigt liksom!" Han andra nickar bekräftande. Jag tar fram några få FinnCrisp och vi fortsätter laga frukost. Jag ska koka vatten till te och på bänken står en vattenkokare av glas... Det är som en tillbringare, bara att den har sladd. Kan inte se någon uppvärmningsanordning innuti, bara en tillbringare med sladd.

Since last night was unusually black I thought I´d offer you a dream from November 2009 today.

Is at the home of Hans G. I'm with someone in the kitchen... Maybe Gj. Hans G. is not up yet and we are going to cook something to eat. We have a tray and start making something. I have previously spoken with Hans G. and he told me that he has "discovered" Finn Crisp. He has told me that he has "Alot!" (sic) Finn Crisp. I open a door and there are three shelves full (!) of Finn Crisp packets. Some are open, but most are unopened. I giggle and cry out to the other guy so he´ll come and have a look. I said that Hans G. told me that he has "Alot!". I said that he told me and I thought he meant 10, maybe 15 packets at most, but this is triple packages and perhaps 100 (at least!). "He is a bit manic... right? Like for real!" He nods confirmingly. I take out a few Finn Crisp and we continue to cook breakfast. I'm going to boil water for tea and on the bench is a kettle of glass... It's like a pitcher, only with a cord. I can´t see any heating device inside, just a pitcher with a cord.

onsdag 20. januar 2010

M

M är namnet på min favoritserie, i alla fall bland norska serier...
Klicka för läsbar version.

M is the name of my favorite comic strip, at least among Norwegian comics...
(this one refers - apparently - to the movie The Matrix)
Click for bigger.

från drömdagboken / from the dream diary

Så var det nära igen, eller kanske jag hellre ska säga att jag faktiskt var där, men bara en kort stund. Ett av mina mål med det här projektet är att få lucida drömmar, och i natt var jag på vippen. Jag gick till sängs klockan 11 i går och här följer ett utdrag av min drömdagbok (ordagrannt och ocensurerat):

20/1 2010 kl.23.55 [dvs det var egentligen 19/1 2010, om man ska vara petig]

Fan! Nu missade jag precis ett lucidt ögonblick...

Jag är i en lånad lägenhet [det är jag f.ö. ofta i drömmarna mina]. Möjligen i Bergen eller något sånt. Jag ska hem i morgon och kommer kanske att möta henne som jag lånar av innan jag åker. Annars vet jag inte var jag ska göra med nyckeln. Jag får väl kasta in den i brevlådan... Jag har stängt dörren ut till trappuppgången (den stod på vid gap). Den gick i lås och jag känner mig därför något mer trygg. Jag sitter vid mitt skrivbord här hemma i lägenheten, men det är fortfarande i den där [lånade] lägenheten. Jag sitter med lurarna på och lyssnar på musik på Spotify. Jag tänker att det var irriterande att det inte var mer Bengt Sändh där. Men just nu lyssnar jag på något ganska speciellt och väldigt bra; nämligen Pugh [Rogerfeldt] tillsammans med Rico (den jamaicanska trombonisten från -60talet...). Pugh & Rico. Det är jävligt cool musik. Men så blir det väldigt mörkt där jag sitter. Det är inte precis så att allt ljus plötsligt slocknar, det är mer som att jag har suttit länge och det har blivit natt. Det är i alla fall helt mörkt. Mac´en är också helt svart men musiken är fortfarande i lurarna. Jag försöker slå på en lampa... ingen reaktion. Jag försöker att få Mac´en ut av dvala som jag tänker att den är i. Ingen reaktion, men musiken fortsätter. Jag blir lite frustrerad och klarar inte att tänka klart så jag tar av mig lurarna men musiken fortsätter, och det är nu jag börjar ana ugglor i mossen. Jag provar lampor och Mac igen. Inget händer. Nu går det upp för mig att jag drömmer... kanske... Jag börjar (ännu en gång) fumla med tröjärmen för att läsa ordet. Nu vet jag att jag drömmer. Men! jag vill bara se ordet på armen för att vara säker, men jag vet redan att jag drömmer. Jag trasslar in mig i hörlursladden och mussladden och det blir bara oreda av alltihop. Nu är jag helt säker på att jag drömmer och i desperation kastar jag mig huvudstupa framåt mot golvet med armarna rätt ut i ett fåfängt försök att flyga eller i alla fall falla genom golvet eller vad som helst... och naturligtvis, innan jag ens hinner träffa golvet, sugs jag långsamt men bestämt tillbaka till min säng där jag ligger och sover men är på väg att vakna... Strävar en stund med att komma tillbaka in i drömmen, men det är förgäves... no such luck... Shit!


Tonight I was so close again, or perhaps I should rather say that I was actually there, but only briefly. One of my goals with this project is to get lucid dreams, and tonight I was on the verge of getting there. I went to bed at 11 o'clock yesterday, and here's an excerpt from my dream diary (word by word and uncensored):

Damn! I just missed a lucid moment ...

I am in a borrowed apartment [as I often am in my dreams]. Possibly in Bergen or somewhere like that. I'm going home tomorrow and will possibly meet the girl I´m borrow the apartment from before I go. Otherwise I don´t know what I´m going to do with the key. I'll have to throw it into the mailbox... I've closed the door to the stairwell (it was wide open). It´s now locked and I´m therefore somewhat more secure. I sit at my desk here at home in the apartment, but it's still in the [borrowed] apartment. I sit with headphones on and I´m listening to music on Spotify. I think it was annoying that there wasn´t more Bengt Sändh there. But right now I listen to something rather special and very good; namely Pugh [Rogerfeldt] with Rico (the Jamaican trombonist from the 60s...). Pugh & Rico. It's fucking cool music. But it´s become very dark where I sit. It´s not like all the light´s suddenly gone out, it's more like I have been sitting there for a long time and it´s become night. It is in all cases completely dark. the iMac [computer] is also completely black but the music is still on in the headphones. I'm trying to switch on a lamp... no reaction. I'm trying to get the iMac out of dormancy. No reaction, but the music continues. I get a little frustrated and can not think clearly so I take off my headphones but the music continues, and it is now that I begin to suspect something. I examine the lamps and the iMac again. Nothing happens. Now it's clear to me that I´m dreaming ... maybe ... I start (once again) to fumble with my shirtsleve to read the word. Now I know that I am dreaming. But! I just want to see the word on the arm to make sure, but I already know that I am dreaming. I tangle myself up in the headphone cord and the cord to the computer mouse and everything ends up a mess. Now I am quite sure that I am dreaming, and in desperation I throw myself headlong towards the floor with my arms straight out in a vain attempt to fly or at least fall through the floor or whatever... and of course, before I even have time to hit the floor, I am slowly, but firmly, being sucked back to my bed where I lie sleeping, but is about to wake up... I strive for a while to get back into the dream, but it´s in vain... No such luck... Shit!

tirsdag 19. januar 2010

dagens drömcitat / todays dreamquote

"'Wake up, Alice dear!' said her sister. 'Why, what a long sleep you've had!' So Alice got up and ran off, thinking while she ran, as well she might, what a wonderful dream it had been."
Lewis Carroll, Alice's Adventure in Wonderland, 1865

Dreams of the Rarebit Fiend

Dreams of the Rarebit Fiend, by the unsurpassed Winsor Mc Cay, also father of Little Nemo in Slumberland, whom I am sure I will get back to, sooner or later. Please klick the picture for a larger version.

från drömdagboken / from the dream diary

Satt och bläddrade i en av mina drömdagböcker från i höstas och hittade följande dröm (detta var innan jag började notera klockslag, jag noterade däremot vilken gång i ordningen jag vaknade den natten, med romerska tal):

26/10 2009 II

Köpcenter (Valbo?). Jag ska skynda mig att handla lite på rea innan vi ska åka (hem till Norge?). Jag tittar på glas, vinglas, som står på en liten tralla. Jag tar två glas som är i vitt translucent glas. Jag har en stor handlevagn. Jag går med glasen till vagnen, men när jag ser på dem innan jag sätter ned dem så är de i vanligt klart glas och dessutom fula. Det ena har en fot som är feltillverkad, ungefär så här:

Det är ganska tomt i alla hyllor och reoler. Jag slänger några småsura kommentarer till personalen i butiken. Så går jag till skivavdelningen som jag vet ska vara fantastisk (den är del av ett bibliotek som jag deffinitivt har varit i i drömmar förut, där de har fantastiskt med böcker i otroligt detaljerade kategorier). Det är gamla goda vinylskivor. Jag ser på singelavdelningen. Där finns en kategori med "transedivor och en man" eller kanske det bara är "glitterdivor och en man". Jag ser i alla fall en singel med Divine där Mark Almond gästuppträder. Rätt vid sidan av börjar jag bläddra i kategorien "fetish". Nu är det Mark Almond jag är ute efter. Bläddrar i en hög med singlar av samma band med väldigt fina omslag, men det är inte det jag är intresserad av. Men omslagen är otroligt fina. Kanske trefärgstryck, lite enkla, lite Bauhausaktiga (Bauhaus tyskland, inte bandet). Kanske lite inspirerade av Kurt Schwitterscollage också.

Före det här var jag på en stor mässa. Det var nog egentligen en litteraturmässa tror jag. Jag pratar med en otroligt fet man och hans mycket resliga son. Eller så var det förläggare och författare. Det är ganska så få stands på den här mässan, kanske 5-6 stycken. Men området är stort. Längst bort till vänster finns en stor stand som är helt otroligt coolt. Det är ett fingerat rymdskepp (sic) men på ett helt annat sätt. Mera i stil med Brazil fast inte fullt så steam-punk. Tusenvis av instrumentpaneler, knapper och blinkande lampor. Skärmar, radar osv osv. Allt i svart och eventuellt mörk grått. Jag tycker att det här är helt utomjordiskt coolt och går omkring och trycker på knappar och drar i spakar och diodlys blinkar osv. Alla ytor är täckt med instrument och knappar, det finns inga väggytor utan instrument på. Det påminner lite om inne i u-båten i Horten. Det är en kvinnlig standpersonal som jag flörtar lite med, men faktum är att jag är mera intresserad av alla knappar. Fast jag flörtar ganska mycket också. Jag ger i alla fall verbalt uttryck för hur impad jag är av deras monter/stand.

Mässhallen är också köpcenter, det är så jag kommer från det ena till det andra: det är samma!
Garn- och textilavdelningen... Vet jag inte varför jag är i, men kanske jag ska sy något. Eller så är det något med lakan eller påslakan, men det börjar bli väldigt vagt nu...


Leafed through one of my dream diaries from last fall and found the following dream:


Shopping center (Valbo?). I have to hurry to shop a little on sale before we´ll go (home to Norway?). I look at some glass, wine glasses, standing on a small trolley. I take two glasses, which are made from white translucent glass. I have a large shopping cart. I go with the glasses to the cart, but when I look at them before I put them down, they are in plain clear glass and also they are ugly. One has a foot that is not as it should, something like this:

The shelves are pretty empty. I throw some comments at the staff in the shop. So I go to the record department, which I know will be amazing (it is part of a library that I have been in in dreams before, where it´s been fantastic with books in incredibly detailed categories). There´s good old vinyl records. I look at the single/ep department. There is a category of "trans divas and a man" or maybe it just is "glitter divas, and a man". I see at least a single with Divine where Mark Almond is guest star. I start browsing the category "fetish". Now it's Mark Almond I am looking for. Browsing a pile of singles of the same band with very nice covers, but that is not what I'm interested in. But the covers are incredibly nice. Perhaps printed i three colors, a bit simple, a bit Bauhaus (Bauhaus Germany, not the band). Maybe a bit inspired by Kurt Schwitters collages also.

Before this I was on a big exhibition. It was probably actually a literary trade fair, I think. I'm talking to an incredibly fat man and his very tall son. Or maybe it was the publisher and an author. There are few stalls at this fair, maybe 5-6. But the area is large. Farthest to the left is a large stand which is unbelievable cool. It´s a fake spaceship (sic) but in a completely different way. Kind of like Brazil was not quite as steam-punk. Thousands of instrument panels, buttons and flashing lights. Monitors, radar, etc., etc.. Everything in black and possibly dark gray. I think this is completely alien cool and walk around and press buttons and pull levers and LED lights flashing etc.. All surfaces are covered with tools and buttons, there are no walls without instruments. It reminds me a bit of the inside of the submarine in Horten. There is a female stand-staff that I flirts a bit with, but the fact is that I am more interested in all the buttons. Though I flirts a lot, too. I give verbal expression of how impressed I am of their booth / stand.

The exhibition hall is also the shopping mall, that is how I get from one to the other: they are the same! Yarn and textile department ... I do not know why I'm ther, but maybe I´m going to sew something. Or, maybe it´s got something to do with sheets or quilt, but it's all getting very vague now ...

mandag 18. januar 2010

dagens drömcitat / todays dreamquote

"What if you slept? And what if, in your sleep, you dreamed? And what if, in your dream, you went to heaven and there plucked an strange and beautiful flower? And what if, when you awoke, you had the flower in your hand? Ah, what then?"
Samuel Taylor Coleridge, 1772-1834

lysa nyheter / light newsJag tog en sväng till Teknikmagasinet i förmiddags och köpte mig en ny LED-lampa till den penna som jag använder när jag skriver på nätterna. Jag har denna lilla lampa monterad - med dubbelhäftande tape och gummisnoddar - dels för att inte väcka min fru med sänglampan, dels för att slippa bli alltför vaken själv; en liten LED ger mer än nog lys för att skriva på natten. Den gamla lampan som jag hade var av samma sort, men den har varit dålig och glapp ända sedan jag köpte den i början av september. Den nya verkar fungera finfint.Så har jag också fått en ny maskot på nattduksbordet. Eller fått och fått, jag har lånat den av min yngste son. Det är en exakt (..?) kopia av Uppfinnar-Jockes namnlöse medhjälpare. Han satt förut på toppen av min Mac, men jag kom på att han kunde bli en fin maskot på nattduksbordet.I went to Teknikmagasinet this morning and bought a new LED-light for the pen that I use when I write at night. I have this little lamp mounted - with double-sided tape and rubber bands - on my pen, partly not to wake my wife with the usual bed lamp, partly to avoid getting too awake myself, a small LED provides more than enough shine to write at night. The old lamp that I´ve had so far hasn´t been working properly. The new one seems to work fine.I've also got a new mascot for the nightstand. Actually I borrowed it from my youngest son. It´s an exact (..?) copy of Gyro Gearlooses nameless assistant. He used to sit on top of my Mac, but I realized he could be a great mascot for the nightstand instead.

från drömdagboken / from the dream diary

Här kommer nattens märkligaste... ocensurerad...

18/1 2010 kl.05.23

"Något som jag tänker på som ett "lyxcafé" i djungeln i Afrika. Svarta människor stoppar goda saker i min munn. Längre bort är en väg som svänger upp på ett onaturligt sätt och det stämmer med den text jag läser. Det är som en profetia som går i uppfyllelse. Eller så är det ett filmmanus som sammanträffar med verkligheten. En lite svart pojke känner igen mig från förut men hans mamma är skeptisk. Jag får otroligt delikata saker stoppade i min mun. Choklad (?) och något att dricka som är sött. Riktigt ovanligt med denna djungelsetting."


Here´s last night's strangest ... uncensored ...

"Something that I think of as a "luxury café" in the jungles of Africa. Black people put tasty things into my mouth. Further ahead is a road that turns up in an unnatural way and it´s like in the text I read. It's like a prophecy come true. Or it´s a screenplay that overlap with reality. A little black boy, recognize me from before, but his mom is skeptical. I'm getting incredibly delicious things stuffed into my mouth. Chocolate (?) and something sweet to drink. Really unusual, this jungle setting. "

søndag 17. januar 2010

föraning / premonition

(Mannen på bilden är bara ett exempel, han har inget med texten att göra egentligen. The man in the picture is just an example, he has nothing to do with the text really.)


Ok, det här är ett aningen känsligt ämne som fort får många tvivlare och motståndare... Men faktum är att jag, av och till, får en märklig känsla av att saker som har hänt i drömmen, dyker upp dagen efter, eller ett par dagar senare, när jag är vaken. Det kan vara helt triviella saker. Jag ska ta ett litet exempel.

Det händer sig fortfarande (efter ett drygt år utan någon form av nikotin) att jag drömmer att jag spricker, dvs att jag börjar använda nikotin igen. Det rör sig i dessa drömmar alltid om cigaretter, detta trots att det var många år sedan jag var heltidsrökare (sista åren var det mest nikotintuggummi, en del snus och en festcigg i glada vänners lag). Men i drömmarna är det alltid cigg, med ett undantag: Jag drömde en natt att jag satt på ett kafé i Paris och bolmade på en cigarr. Så här står det i drömdagboken:

"Jag tar fram och tänder en cigarr (!) som är minst 20 cm (!) lång. Jag puffar iväg, väl medveten om att det är förbjudet i Paris nu också. Ingen klagar men till slut får jag så dåligt samvete att jag börjar släcka cigarren."

På dagen efter den här drömmen är jag nede på stan i Oslo med bilen. Jag hämtar några grejor i ateljéen och på väg tillbaka till bilen köper jag en latte som jag tar med mig. När jag sätter mig i bilen har jag fortfarande halva koppen kvar och jag bestämmer mig för att njuta min kaffe i fred och ro innan jag kör hem. Jag står på en parkering som gör att min motorhuv pekar rätt mot en liten kiosk. Efter att jag suttit i bilen med min latte ett par minuter, kommer det en medelålders man ut från kiosken. Han ställer sig på trottoaren mitt framför min bil, tar fram en stor (!) cigarr som han tänder och börjar bolma på. När jag kör iväg fem minuter senare står han fortfarande där och njuter sin kolstock... Antagligen en ren tillfällighet, men ändå... Första gången jag röker en cigarr i drömmen... Hur ofta ser man en man som tänder en jättecigarr på trottoaren..?


Ok, this topic is a bit sensitive and may rapidly gain doubters and opponents ... But the fact is that, of and on, I get a strange feeling that things that have happened in the dream, turn up the day after, or a few days later, when I'm awake. It can be quite trivial things. I'll give you an example.

It still happens (after over a year without any form of nicotine) that I dream that I start using nicotine again. It is, in these dreams, always cigarettes, even though it was many years since I was a full-time smoker (I used mostly nicotine chewing gum, some snuff and a cigarette in the company of good friends). But in my dreams it's always cigarette, with one exception: One night I dreamed that I was sitting in a cafe in Paris and smoked a cigar. This is what I wrote in the dream diary:

"I get out a cigar (!) and light it. It´s no less than 20 cm (!) long. I puff away, well aware that it is forbidden in Paris now. No one complains but finally I get a guilty conscience and I begin extinguish the cigar. "


On the day after this dream, I am downtown Oslo with the car. I get some stuff in my studio, and on the way back to the car, I buy a caffe latte, which I take with me. When I sit in the car, I still have half a cup left and I decide to enjoy my coffee in peace and quiet before I go home. I´m parked so that my bonnet points right at a small kiosk. After I´ve sat in the car with my latte for a few minutes, there is a middle-aged man emerging from the kiosk. He stops on the sidewalk, right in front of my car, pull up a big (!) cigar which he lights and begins smoking. When I drive off five minutes later he is still there, enjoying their fat cigar... Probably a coincidence, but still ... The first time I smoke a cigar in my dreams ... And how often you see a man who lighting a giant cigar on the sidewalk in Oslo..?

dagens drömcitat / todays dreamquote

"We are close to waking up when we dream that we are dreaming."
Novalis

lørdag 16. januar 2010

från drömdagboken / from the dream diary


16/1 2010 kl.08.45

Vi är i någon annans hus. Vi har en vit plastpåse med en massa piratsvärd och väldigt skarpa knivar. En av knivarna är relativt modern och det är Eivinds. Den är otroligt flott och pimpad alá Von Dutch [nej det har nästan inget med klädmärket att göra, för the lowdown, kolla här]. Det är ett slags skämt det där med påsen full med svärd och knivar. Men jag klarar inte att rekonstruera skämtet. Inne i huset är det en dörröppning (utan dörr) som har en båge. Väggen är också mycket tjock och bågen är så låg att man måste böja sig för att komma igenom. Jag kommer genom bågen för att spela upp skämtet med plastpåsen full av svärd och knivar.We are in someone else's house. We have a white plastic bag with a bunch of pirate swords and very sharp knives. One of the blades is relatively modern and it is Eivinds. It´s incredibly elegant and pimped alá Von Dutch [no, has almost nothing to do with the clothing brand, for the lowdown, check out here]. It is a kind of joke, with the bag full of swords and knives. But I can´t reconstruct the joke. Inside the house, there´s a doorway (no door) with a arch. The wall is very thick and the arch is so low that you have to stoop to get through. I am going through the arch to enact the joke with the plastic bag full of swords and knives.

det kom en e-post / an e-mail came

fredag 15. januar 2010

dagens drömcitat / todays dreamquote

"Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before."
Edgar Allan Poe, 1809-49

skisser 3 / sketches 3

Ännu flera skisser från drömdagboken.

Some more sketches from my dream diary.