onsdag 28. april 2010

Dreams T´s

Berättade jag förresten att T-tröjorna är färdiga. De ska vara med på "Tegnebiennale 2010", som öppnar i Moss om en dryg vecka.

By the way, did I tell you that the T-shirts are ready. They are going to be in the "Tegnebiennale 2010" (norwegian biennale of drawing) that opens in a week.dagens drömcitat / todays dreamquote

"Let us learn to dream, gentlemen, and then we may perhaps find the truth"
F.A. Keule (German chemist, who discovered the structure of benzene in a dream)

torsdag 22. april 2010

från drömdagboken (lucid!) / from the dream diary (lucid!)

I natt hade jag ett definitivt genombrott! En lång sekvens av min sista dröm på morgonen var jag helt klar över att jag drömde och kunde också göra vad jag ville (och det var kanske inte bara det man skulle tro). Så här står det - ordagrannt - i drömdagboken:

22/4 2010 kl. 06.11

"Är i en lägenhet högt uppe i ett hus, minst 10e våningen. [...] Jag är en våning ned men nu ska jag gå upp igen. Jag går upp för en ganska smal trappa som går rätt upp. Och det är då det sker: det börjar med att det blir glipor mellan trappstegen. Trappstegen rör sig ojämnt upp och ned som i lustiga huset på Grönan [nöjesparken Gröna Lund Stockholm]. Hmm... Detta är konstigt... Dröm? Tittar på handen! Minst sex fingrar. Coolt! Det är skoj att gå i trappan men nu skyndar jag mig till toppen, dvs till våningen där jag var från början och där Bjørn är. Björn sitter där med kofferten [resväskan] framför sig... faktum är att han kokar en blandning av saker i kofferten, med vatten också. Det skvalpar. Jag rasar in i rummet och börjar (efter att ännu en gång ha räknat fingrar) välta möbler. Nu koser [till mina svenska läsare: "koser" betyder på norska ungefär att man har det riktigt bra med det man håller på med] jag mig. Jag tar upp ett salongbord som är ganska tungt, höjer det över huvudet och kastar det rätt ut och genom ett fönster, det är en underbart härlig känsla. Så ser jag ett piano. Jag går fram till det, drar det ut från väggen och rullar det mot väggen vid fönstret. Dunk! Först blir det bara lite märke i väggen jag rullar tillbaka och efter att ha knuffat pianot mot väggen ett par gånger går det hål och jag skjuter ut pianot genom hålet och det falleeeeer... Jag ser mig runt och jag ska erkänna att det är lite förvirrande att känna att jag faktiskt inte vaknar. Ser mig runt, räknar fingrar igen för att vara säker. Jag tänker på vad jag har lust att göra. Jag tänker att jag har lust att köra en Sportster, men det finns ju ingen här. Jag kommer på allt prat om att flyga i drömmar... Och jag kan ju försöka! Jag flaxar [sic!] med armarna och lyfter sakta men säkert från golvet. jag flyger runt en sväng i rummet där jag är!!! Det känns bra. Plötsligt är E [min yngsta son] där. Han är naken och sträcker sig mot mig. jag lyfter upp honom i farten och sätter honom på min nacke. Det känns inte tungt alls! Han gillar det. Vi flyger runt lite i lägenheten. Jag kommer att tänka på fönstret! Men... jag törs inte, i alla fall inte med E på ryggen [en slags vakenlogik där, trots att jag flyger!!!]. Landar och börjar klä av mig. Streaka [ springa runt naken i offentligheten, populärt fenomen på -60talet] verkar som en naturlig sak att göra när man kan göra abslut precis vad man vill... Jag tar med mig E och vi går ned till de som bor i våningen under. Det är en riktig high-tech-design-lägenhet och dörren står på glänt. Jag springer in, naken, viftar med kuken [beklagar språkbruk, men det står så] och ropar. Både herr och fru "GottStällt" är hemma och sitter och jobbar vid varsin PC. Trots att jag vet att det är en dröm så blir det för pinsamt och jag springer ut igen. I trappan tänker jag igen på en Sportster, men det blir för svårt att hitta en [jag råder inte över settingen alls]. Jag går fram till fönstret och ser ut, tänker på att hoppa ut men törs trots allt inte. Seglar långsamt upp mot vakenhet och den här gången är det helt ok, jag stretar inte mot, det känns som om det var nog för den här gången."I´ll get back with a translation soon, I promise!

Last night I had a breakthrough! In a long sequence of my last dream in the morning, I was fully aware that I was dreaming and could do what I wanted (and maybe that was not just what you would think). So here it is - literally - from the dream diary:

"I am in an apartment high up in a house, at least 10th floor. [...] I'm one floor down, but now I'll go up again. I go up a fairly narrow staircase that goes straight up. And that's when it happens: it starts with gaps between the steps in the staircase. The steps move up and down... Hmm... This is weird... Is it a dream? I look at my hand: At least six fingers. Cool! It's fun to walk the stairs, but I hasten to top, ie to the floor where I was from the beginning and there is Bjørn. Bjørn is sitting with his open suitcase in front of him... the fact is that he boiling a mixture of things in the trunk, with water also. I rage into the room and start (after once again counting my fingers) overturning furniture. Now I´m really enjoying myself. I pick up a table which is quite heavy, I raise it over my head and throw it right out and through a window, it's a wonderful wonderful feeling. So I see a piano. I walk up to it, pull it out from the wall and roll it to the wall by the window. Bang! First, it just leves a little mark on the wall, I roll it back and after having pushed the piano against the wall a couple times there´s a hole in the wall and I push the piano through the hole and it faaaaaaaalls... I look around me and I'll admit that it is a bit confusing that I do not wake up. I look around me, counting fingers again to be sure. I think of what I want to do. I think that I'd like to ride a Sportster, but there's no Sportster here. I think about the hype about people flying in dreams ... And I can try that! I flap [sic] my arms and slowly I float off the floor. I fly around a while in the room where I am! It feels good. Suddenly, E [my youngest son] is there. He is naked and he reaches for me. I lift him up on and put him on my back. It does not feel heavy at all! He likes it. We fly around the apartment. I come to think of the window! But... I dare not, at least not with the E on my back [a kind of waking logic there, although I do fly!!!]. I land and start taking my clothes off. Streaking [running around naked in public, popular phenomenon in the -60 's] seems like a natural thing to do when you can do exactly what you want... I take E and we go down to those living in the apartment below. It's a real high-tech-design-apartment and the door is slightly ajar. I run in, naked, waving my dick, screaming. Both Mr. and Mrs. "LotsOfMoney" is at home and are working at their computers. Although I know it's a dream it´s too embarrassing and I run out again. I am thinking again of a Sportster, but it is too difficult to find one [I can do what I want, but I can´t change the setting]. I go to the window and look out, think of jumping out, but I dare not, after all. Slowly floating up toward wakefulness, and this time it's ok, I'm not fighting it, it feels as if it´s enough for now."

tirsdag 20. april 2010

Morfeus Arkitekter / Morpheus Architects


Gick förbi "Morfeus Arkitekter" i dag. Man kan ju fundera över vad slags arkitektur de ritar... Sovrum? Drömhus?

Walked past "Morpheus Architects" today. I just wonder what kind of architecture they do... Bedrooms? Dream Houses?

Hound Dogs Dream Hand

Den amerikanska bluesmannen Theodore Roosevelt "Hound Dog" Taylor hade en riktig drömhand.

Som jag tidigare berättat här på bloggen, är det en teknik att finna ut om man drömmer eller inte, att räkna sina fingrar. Det är nämligen ett faktum att du väldigt ofta - om än inte alltid, se t.ex. gårdagens blogginlägg - har för många eller för få fingrar på handen i drömmen, eller att fingrarna och handen har märkliga proportioner.


Hound Dog hade - även i vaket tillstånd - en hand som för de flesta av oss skulle betyda att vi drömmer när vi tittar på den. Han hade en abnormt stor tumme och till på köpet hade han ett sjätte finger, som ett extra litet lillfinger på sidan av det vanliga lillfingret.
The american blues-man Theodore Roosevelt "Hound Dog" Taylor had a veritable dream hand.

As I´ve written earlier here on the blog, one technique to determine if you are dreaming or not, is to count your fingers. More often than not you have too many, or too few, fingers in dreams. Or you might find that your fingers or your hand has deformities.

Hound Dog had, even when he was awake, a hand that would signal dream to most of us when looking at it. He had an abnormaly large thumb AND he had a small extra pinkie to the right of his ordinary left hand pinkie.

mandag 19. april 2010

I just had a dream

från drömdagboken (lucid!) / from the dream diary (lucid!)

Hade en lucid drömsekvens i går morges, eller faktum är att det var två. Så här står det i drömdagboken

18/4 2010 kl. 09.24

"Det är en hage/trädgård innanför en hög mur, i en stad. Jag har kört in på en gång-/cykelväg. [...] Jag sticker in huvudet, men jag måste gå och flytta bilen, den kan inte stå där på gångvägen. Men var har det blivit av den? Den är borta? Men jag har ju bara varit borta i några få sekunder. Var har det blivit av bilen??? Det här kan inte vara på riktigt, det här måste vara... det måste vara... det måste vara en... jag tittar på höger hand. Tummen, pekfingret och lillfingret är där och sticker upp som de ska, men de andra hänger platta ned på baksidan av handen!!! Det måste vara en dröm!!! Jag ser mig om och skrattar... och vaknar till... Synd.

Men jag somnar om nästan med en gång.

Jag är ute och kör bil med K vid min sida. Jag kör men sitter på höger sida. Vi kör ute vid Näringen [ett industriområde i Gävle] och jag frågar om han fortfarande jobbar på den byggmaterialfirman. [...] Vi kör vidare, genom en rondell och liksom in i ett jättestort hus. Vägen går inne i huset och det är otroligt god plats där inne. [...] På ett ställe är det en slags kiosk vi kör förbi. De säljer illuminerade påskägg och det trots att påsken är över för länge sedan. Men det ser fint ut med äggen som är riggade med diodlys! Jag kör lite dåligt, lite okonsentrerat, lite vingligt. Längs vägen (inne i huset) är det staplat gamla fina möbler. -50tals regnskogsträmöbler. Jag är okonsentrerad på körningen och det börjar ringa en [metaforisk] klock i bakhuvudet... Det här händer inte på riktigt gör det väl? Det här är väl en dröm, eller hur..? Jag är plötsligt helt säker på att det är en dröm, men jag vill dubbelkolla genom att räkna fingrarna. Jag håller upp höger hand, medan jag kör, och räknar. En, två, tre, fyra, fem... Det är fem fingrar. Räknar igen: 5 igen. Men medan jag ser på handen så krymper fingrarna till små stumpar och jag skiter i att det är 5, det är en dröm i alla fall! Tjoho! Full gas!Det står en gammal skolbänk mitt i vägen och i stället för att bromsa pressar jag gasen i botten och kör rätt på. Flisorna flyger och jag kör vidare i en hiskelig fart. Jag kör fort och självsäkert runt på vägarna inne i huset. Det är inte mycket annan trafik, men det är mycket saker där inne. Travar av fina saker längs väggarna. Bl.a. är det ett ställe där det är flera gamla bil- och motorcykelmodeller i originalförpackningar. Och en massa andra saker. Det verkar som om jag får en slags exposé av grejor som jag gillar. Jag kör så fort det går och nästan hoppas att jag ska kracha med saker och ting. Och så kommer besvikelsens ögonblick när jag känner att jag håller på att vakna... jag klarar att pressa tillbaka vakningen en liten stund till, men inte länge... vaken...
Men: Thanks for the ride anyway!"


I had a lucid dream sequence last night, or actually it was two of them. This is what I wrote i my dream diary:

"There´s a garden inside a high wall in a city. I have driven in on a walkway. [...] I have a quick look, but then I have to go move the car, it can´t be parked in a walkway. But where is it? It´s gone? But I was only away for a few seconds. Where is the car??? This can´t be for real, this has to be... it has to be... it has to be a... I look at my right han. The thumb, the index finger and the pinkie is there as they should, but the two others are hanging flat down on the backside of my hand!!! This has to be a dream!!! I look around and I laugh... and I wake up... Pity.

But I fall back to sleep almost immediately.

I´m driving my car, K is sitting by my side. I´m driving but I´m on the right side. [...] We drive trough a roundabout and kind of into a gigantic house. The road is inside the house and there is a whole lot of space in there. [...] In one place there´s a kiosk that is selling illuminated easter eggs and that is despite the fact that easter is long gone. But it looks nice with the eggs that are lighted by LED lights! My driving is not so good, I´m not focusing properly, my driving is a bit wobbly. Along the road (inside the house) there are stacks of nice old furniture from the fifties. I´m not focusing on my driving and someting tells me something is not as it should be... This is not happening in reallity is it? This is a dream isn´t it? Suddenly I´m sure it´s a dream but just to make sure I´m going to check by counting my fingers. I look at my right hand, while driving, and I start counting.. One, two, three, four, five... Det är fem fingrar. Recount them: five again. But while I´m looking at my hand my fingers start shrinking and I don´t give shit if it´s five of them, it´s a dream anyway! Yeehaa! Full throttle!There´s an old school desk in the middle of the road and instead of hitting the breaks I hit the gas pedal. Wood chips flying all around and I keep driving at top speed. My driving is fast and self confident and it´s still inside the house. There´s not a lot of traffic, but there is a lot of other stuff. Stacks of nice things all around. [...] It seems like i get a kind of exposé of things I like. I drive as fast as possible and I almost hope that I will collide with stuff. And then there is the moment of dissapointmen when I get the waking feeling... I acctually manage to suppress the waking moment for a short while, but not for long... awake...
But: Thanks for the ride anyway!"

søndag 18. april 2010

från drömdagboken / from the dream diary

En godbit från i går natt.

17/4 2010 kl. 06.55

"Y och jag bor i ett skitigt rum i ett hotell, kanske i London. Det är rum nummer 5. Jag ska gå på toaletten. Där är det otroligt skitigt. I den lilla boxen med toapapper: Jag sticker in handen och där är ett papper med skit på (!). Jag ryser. Jag tog på skiten men jag tvättar mig inte, men det är äckligt som fan. Vi går ut och när vi kommer tillbaka är det en svart man i vårat rum, de har hyrt ut rummet åt honom också, trots att det är ett dubbelrum. Vi pratar inte så mycket. Jag går i väg för att skälla ut han som har hotellet men det är en dam där i stället, hon pratar i mobiltelefon och ignorerar mig. Jag går tillbaka till rummet. Där hittar jag 5-6 damtrosor som ligger i blöt på badet och jag tänker att han svarta mannen inte är där ensam i alla fall. Jag tar upp en av trosorna, den är vit med rött blänkande mönster. Jag vrider ur den lite och jag upptäcker att den är i en väldigt stor storlek. Jag ska visa Y men hon är inte där längre. Jag går in i det rummet där mannen är. Han håller på att klä sig. Han är konstig på håret, det är puffigt i en fancy frisyr och skjortan/tröjan han har på är också väldigt flashig. Och... vad händer här... han har en massa glansig smink i ansiktet. Jag går anklagande fram mot honom med den stora trosan framför mig. I det ögonblicket drar han upp en kjol (!!!) som matchar toppen och då förstår jag: Han är transe så klart (!). Han smilar ett brett smil. Jag blir så lycklig att jag slår ut med armarna och ger honom skrattande en jättekram. Jag tycker verkligen att den här situationen är helt toppen, jag blir överlycklig över att han är transe.


A great dream from last night.

'Y and me are living in a dirty room in a hotel, perhaps in London. It´s room number 5. I´m going to the toilet. It´s incredibly dirty. In the small box with toilet paper: I put my hand in and there is toilet paper with shit on it (!). I shudder. I touched the shit but I don´t wash myself, but it is disgusting as hell. We go out, and when we get back there is a black man in our room, they have rented the room out to him also, although it´s a double room. We don´t talk much. I go off to scold the guy that owns the hotel but there is a lady there instead, she is talking on the phone and ignoring me. I go back to the room. There I find 5-6 ladies underware soaking in the bath and I think that the black man is not there alone after all. I take up one of the panties, it is white with a red glittering pattern. I wring it out a bit and I find that it is in a very large size. I´m going to show Y, but she is not there anymore. I walk into the room where the man is. He is dressing. He's got a weird hairdo, it´s puffy in a fancy haircut and the shirt / sweater he has on is also very flashy. And ... what happens here ... He has a lot of shiny make-up on. I go up against him, accusing, with the big panty in front of me. At that moment, he pulls up a skirt (!!!) thats´s matching the top and then I realize: He is transsexual off course (!). He is smiling a wide smile. I get so happy that I fling my arms out and I give him a big hug, laughing. I really think that this situation is totally great, I am delighted that he is transsexual.

lørdag 17. april 2010

dagens drömcitat / todays dreamquote

“A dream is a scripture, and many scriptures are nothing but dreams.”
from The Name of the Rose by Umberto Ecco

torsdag 15. april 2010

dreams were more real to him than life!

Loners and Dreamer

Detta är inte min arm, det är en bild som jag stulit på en av de bikerbloggar jag följer / This is not my arm, it´s a picture I stole from one of the biker-blogs I follow (sorry, but I can´t remember which one...)

onsdag 14. april 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Jag vågar påstå att det är sällan jag upplever en så fantastisk produktidé i en dröm, som den som jag ska återberätta i dag. Drömmen var för två nätter sedan.

12/4 2010 kl. 08.11

"Jag har med mig en 6-pack med svenskt väldigt ljust öl på 9,5%.Det ser ut som 6 små pappvin [bag-in-box] i stället för flaskor. Hans tror att jag har med mig cider och retas, men han håller käft när jag berättar vad det är. På utsidan av kartongerna, dvs på etiketterna, är det bild av Van der Graaf Generator [det engelska progg-rock-bandet] som sitter runt ett bord i blänkande riddarrustningar!!! (Vilket otroligt kanonkoncept för ett öl!!!)"


I dare say, that the other night - in a dream - I had one of the greatest idéas for a new product ever.

"I have brought with me a 6-pack of Swedish very pale beer of 9.5%. It looks like 6 small bag-in-box instead of bottles. Hans [my good friend] thinks that it´s cider and he teases me about it, but when I tell him what it is he shuts his mouth. On the outside of the boxes, ie on the labels, are pictures of Van der Graaf Generator [the English progressive rock band] sitting around a table, dressed like knights in shining armor!!! (What a totally great concept for a beer!!!) "

Oslo i morgon / Oslo tomorrow

Drømmemestern / Master of Dreamsmandag 12. april 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Bjuder på några fragment frå de sista nätternas aktiviteter.

9/4 2010 kl. 03.30

"Hänger med Johnny Thunders på utställningsöppning. Det är massor av öl som Johnny och hans vänner har tagit med (det får man ju egentligen inte). Det blir en del fylla. [...] Egentligen är det ett alltför "fint" galleri."

"Är inne i en mataffär. Har lite pengar och måste därför välja noggrant vad jag ska köpa. Någon annan bara handlar. Nu minns jag!!! Jag har mistat halva högra armen!!! Jag har bara arm ned till armbågen. Det är liksom gömt inne i en svart skinnjacka. Jag tycker inte att det här är nån stor grej men det är viktigt att jag gömmer den (armen) för någon annans skull. Den/de skulle kunna tycka att det är pinsamt, men jag tycker det är ok."

9/4 2010 kl. 07.15

"Jag sitter vid sidan av Bengt och varje gång han lyfter sitt glas så följer den runda brickan som glasen kom på med upp. Han gör inget med det, han bara flinar."

"Jag är vid en simbassäng. En mamma är där med sina två barn, de är i bassängen. Mamma säger nåt i stil med att den snälla mannen (dvs. jag) har tranbärssirap (saft), som de ska få smaka. Det irriterar mig! Jag har visserligen tranbärsirap, men jag hade inte tänkt att dela med mig till några skitungar jag inte känner, men nu blir jag tvungen till det i alla fall."

10/4 2010 kl. 06.50

"Louis Armstrong försöker överbevisa någon om att han spelade ståbas en gång, före han började med trumpet. Jag tror honom, men det är någon annan som har svårt att tro."


Some fragments from my dreams the last few nights.

"Hanging out with Johnny Thunders at an exhibition opening. There is plenty of beer wich Johnny and his friends brought (it´s not really allowed). There´s some drunkeness. [...] Actually, it is too 'nice' a gallery."

"Am in a supermarket. Have little money and must therefore choose carefully what to buy. Someone else has plenty. Now I remember! I have lost half of my right arm! I only have arm down to the elbow. It is hidden inside a black leather jacket. I do not think this is so big a deal but it is important that I hide it (the arm) for someone else's sake. They might find it embarrassing, but I think it is ok. "

"I sit by Bengt and every time he lifts his glass the circular tray, that the drinks came on, follows his glas up. He does nothing about it, he just grins."


"I'm at a swimming pool. A mother is there with her two children, they are in the pool. The mother says something along the lines that the kind man (ie me) has cranberry syrup (juice), that they can taste. That irritates me! I certainly have cranberry syrup, but I had not thought to share with any crap kids that I do not know, but now I will have to do it anyway. "

"Louis Armstrong is trying to convince someone that he used to play bass once, before he started with the trumpet. I believe him, but it someone else find it difficult to believe."

søndag 11. april 2010

loppmarknad / flea market

Var på loppmarknad i dag och fyndade två saker med drömrelevans. En Yoko Ono-badge och en pocketbok med bra omslag.Went to a flea market today. Bought a Yoko Ono-badge and a book with a nice cover.

lørdag 10. april 2010

inte precis tandféen / not exactly the tooth fairy

Jag var hos tandläkaren i går och i går kväll var jag helt säker på att jag skulle drömma om tänder. Mycket riktigt, här är en faximil av drömdagboken från i natt:I was at my dentist yesterday. I was in the chair for three hours solid, got a preliminary new front tooth and a lot of pain, both during and after. When I went to bed last night I was convinced I was going to dream about teeth, and I did. Unfortunately I don´t remember the whole dream, but it was something about a black, almost completely round, head with sabertooth-like teeth, kind of growing on the outside of the mouth... Pretty cool actually!

torsdag 8. april 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Det har varit lite drömtorka på sistone, men här är en höjdare jag drömde för några nätter sedan.

4/4 2010 kl. 05.10

"Är hemma hos V, hon bor i en stor och luftig lägenhet (sic!). En akvariespecialist har blivit kallad dit för att eventuellt hjälpa till med att tömma och demontera ett jätteakvarium. Akvariet är så stort att man kan dyka i det. De som bor där (det är också några andra än V, rockabillyfolk tror jag) har börjat tömma akvariet på innevånare. Det är inte fisk, men sköldpaddor. Det är sköldpaddor överallt på golvet. Litteraly hundratals sköldpaddor i alla tänkbara storlekar, från 3-4 millimeter små till riktigt stora. Men det är mest små söta och jag måste vara väldigt försiktig så jag inte trampar på dessa supersöta miniatyrvarelser. V är (som vanligt) superhygglig och glad. Det har varit en inbrottstjuv i lägenheten, men vad det har med sköldpaddorna att göra vet jag inte helt, men det är definitivt ett samband. Vi sitter i ett par jättestora soffor och pratar med V (det är Yngvild och jag nu, jag måste varna Yngvild för alla sköldpaddorna). V har några jättestora och fina bilder på väggarna. Det är porträtt av henne som hon fått i utbyte mot egna bilder. [...] Verkligen fina bilder som gör mig lite avis, men jag vet att hon har förtjänat dem eftersom hon gör så fina ting själv. När jag ska gå hem upptäcker jag något jävligt: Inne i den ena av mina sandaler ligger en blöt hundskit (sic!). Det är oförståeligt hur den har hamnat inne i sandalen, men det har inte hänt hos V, det har hänt hemma hos mig. Jag har allaredan tagit på mig den andra sandalen när jag upptäcker skiten. Jag hatar verkligen hundskit. Jag går in på Vs (gigantiska) badrum för att se om jag kan få bort skiten. Men när jag är där inne bestämmer jag mig för att kasta hela sandalen; jag kan ju gå hem med bara en sandal, det är inget problem eftersom jag har raggsockor på mig. Dessutom är det de gamla bruna, slitna sandalerna. Jag hittar ingen soppåse i badrummet trots att Vs yngsta fortfarande använder blöjor. Jag går ut på köket och där får jag en påse av V. Hon uttrycker tydligt sin förvåning över hur märkligt det är att skiten hamnat inne i sandalen. Kanske det har hänt när jag har varit hundvakt. Jag tycker om hundar men inte deras skit. Och överallt är det fortfarande alla dessa små (och stora) sköldpaddor som man inte ska trampa på. Jag närstuderar vad som händer när en fluga på golvet möter en sköldpadda som inte är mycket större än flugan själv. Tänker att kanske sköldpaddan äter flugan, men flugan är naturligtvis allt för snabb...""Is at the home of V, she lives in a large, airy apartment (sic). A akvarium specialist has been called there to possibly help to empty and remove a giant aquarium. The aquarium is so large that you can dive into it. The ones who live there (there are also some others than V, rockabilly people, I think) has already started to empty the aquarium. It's not fish, but turtles. There are turtles all over the floor. Litteraly hundreds of turtles of all sizes, from 3-4 millimeters small to really big ones. But there are mostly small and cute ones. I must be very careful so I do not step on these super cute miniature creatures. V is (as usual) super agreeable and happy. There´s been a burglar in the apartment, but what that has to do with the turtles I do not know, but there is definitely a link. We sit in a couple of huge sofas and talk with V ( it is Yngvild and I now, I must warn Yngvild of all turtles). V has some huge and beautiful pictures on the walls. They are portraits of her which she got in exchange for her own pictures. [...] Really nice pictures that make me a little jealous, but I know she has earned it because she does such lovely things herself. When I´m going to go home I discover something discusting: Inside one of my sandals is a wet dog shit (sic). It is incomprehensible how it ended up inside the sandal, but it has not happened at Vs place, it has happened in my own home. I have already put on the other sandal when I discover the shit. I really hate dog shit. I go in to Vs (giant) bathroom to see if I can get the shit off. But when I'm in there I decide to throw the whole sandal away, I can go home with only one sandal, that´s no problem because I have thick socks on me. In addition, it is the old brown, worn sandals. I find no garbage bag in the bathroom even though Vs youngest still is using diapers. I walk out to the kitchen where can I get a bag from V. She clearly expresses her surprise at how strange it is that shit ended up inside the sandal. Maybe it has happened when I was dog watch. I like dogs but not their shit. And everywhere there are still all these little turtles that can not be walked on. I cloesly study what happens when a fly on the floor meets a turtle who is not much larger than the fly itself. Thinking that maybe the turtle will eat the fly, but fly is obviously too fast ..."

Palace of Etrenal Sleep

mandag 5. april 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Där blev det minsann en lång påskpaus på bloggen, men nu är vi tillbaka och vi börjar med blandade fragment från sista veckan.

31/3 2010 kl. 03.00

"Flygplats. Massor av rulltrappor och rullband. Någon (en svart man?) ber mig om att berätta för någon som ska komma att han och de andra blivit tvugna att gå ned till en annan rullbana (inte gate, men går ut direkt på rullbanan). Det kan vara frågan om människosmuggling, men i så fall pågår det helt öppet. Det är ett intrikat system av rulltrappor och rullband."

31/3 2010 kl. 08.51

"Det är ett djur, kanske en tiger, som måste få skinnet på. Jag vränger det, det var ut och in."

2/4 2010 kl. 09.05

"Träffar en man som blir så glad att han gråter över att jag vill prata med honom. Det är där bussarna stannar i Gävle. Jag får mannens visitkort. Jag hittar inte mitt och måste skriva webbadressen på ett papper åt honom. jag har en röd tusch som är dålig men jag har en svart som jag fyller i med efteråt. Jag får en jättekram när vi skiljs. Jag känner att jag gör en god gärning när jag pratar med snyftaren, han har deffinitivt större problem än jag har. Men samtidigt vill jag därifrån, det är jobbigt och lite obehagligt att vara barmhärtig."

"Så är det några otroligt fina och detaljerade modeller av hus. Jag minns speciellt en som är ett hus som är byggt in i en fjällsida. Hela modellen snurrar sakta runt. Det är många andra fina modeller också. Det är en utställning av modeller och jag tänker att jag kunde gjort såna också. De är homogent gråvita."

"Så är det en biltur. Jag åker med pappa, men jag har kört den vägen själv tidigare, precis samma. Det är ett ställe där man tror att man bara kör vanligt i höger fil, men så är det faktiskt så att man befinner sig i en fil med motgående trafik. Det upptäckte jag sist jag körde här, men pappa vet inte det och han missar märkningen på vägen. Plötsligt står det en bil mitt i vägen och pappa - som fortfarande tror att det är han som kör rätt - kör väldigt nära och svär åt den andra bilisten ("En äldre kärring så klart. De kan ju inte köra bil"). Pappa svänger runt bilen i sista sekund och kör vidare. Jag vill inte rätta honom och jag vet att vi snart är i riktig fil ändå så det är inte så farligt."
Easter is soon over and I´m back on the blog. Here are som fragments from last week.

"An airport. Lots of escalators and moving walkways. Someone (a black man?) asks me to tell someone who will come, that he and the others have been forced to go down to another runway (not to the gate, but go directly out on the runway). It may be a question of smuggling humans, but in that case, it´s being done completely open. There´s an intricate system of escalators and moving walkways."

"There´s an animal, perhaps a tiger, which must get its skin on. I turn it the right way, it had the inside out."

"I meet a man who gets so happy that he is crying when I want to talk to him. I get the man's business card. I can not find mine and I have to write the URL to my homepage on a piece of paper for him. I have a red felt tip pen, which is bad but I also have a black one that I fill in with afterwards. I get a giant hug when we part. I feel that I do a good deed when I talk to the sobbing man, he deffinitly has bigger problem than I have. But at the same time I want to get away from there, it is tedious and a bit uncomfortable to be merciful."

"Then there are some incredibly beautiful and detailed models of houses. I remember especially one wthat is a house that is built into a mountain side. The whole model is spinning slowly around. There are many other fine models too. It´s an exhibition of models and I think that I could have done the likes of them too. They are homogenous gray-white. "


"Then there´s a drive. I go with my dad, but I have driven the same the road myself earlier. There´s one place where you think you´re just driving in the right lane, but in fact you are in a lane with traverse traffic. I discovered that the last time I drove here, but dad does not know and he misses the markings in the road. Suddenly there is a car in the middle of the road, and dad - who still believe that he is in the right lane - drive very close and swear at the other driver ("An old hag, of course. They can not drive"). Dad drives around the other car in the last minute and then he just drives on. I don´t want to tell him and I know that soon we are in the right lane again anyway, so it's not that bad. "

lørdag 3. april 2010

påskferie / easter

Är på påskferie. Så här såg nattduksbordet ut där jag sov de sista tre nätterna. Kommer tillbaka med drömreferat senare.