mandag 26. juli 2010

dröm dig tillbaka / dream yourself back in time

fullmåne / full moon


The full moon last night really gave me some crazy dreams, it always does.
I was bathing with racoons, engaging in a game where I had to lay in the trunk of a driving car, catching frisbees on a mountain of snow, getting lost in a hospital, dreaming about writing in my dream diary and so on and so forth.
Unfortunately I´m a little short of time for writing the whole story at the moment (am on vacation) but I´ll be back in full force in a week or two.

fredag 23. juli 2010

semester / holliday

I am on vacation and posting will be sporadic. Sorry. Back in a couple of weeks.

torsdag 15. juli 2010

från drömdagboken / from the dream diary

24/6 2010 kl. 03.00

"Jag ska hålla i en av tre teckningskurser. Jag är också präst. Två elever ska på min sida i församlingen, en med runda brillor, eller så är det jag som har runda brillor. Det hela är aningen förvirrat, men det är nåt med att jag har förutsagt att djävulen finns. Jag har skrivit djävulen och gud (?) på en lapp tidigare och lagt i ett kuvert och klistrat igen. Nu är det två månader senare och jag sprättar och visar - triumferande och skräckslagen - orden för mina två kollegor. Jag hade rätt: Djävulen finns verkligen! Vad det har med teckningkursen att göra har jag ingen aning om. Och vad som är beviset vet jag inte heller.
Jag har skrivit mer än två ord i det brevet [...] men att det är bevis på att Satan finns är jag helt säker på. Det är något som jag förutsagt och det är helt fruktansvärdt. [...] Det är ett långt brev i kuvertet.
Det hela är i alla fall så pass obehagligt att jag vaknar med hjärtklappning och tvekar om jag ska gå ned och kissa..."


"I will keep one of three drawing courses. I am also a priest. Two students will be on my side of the Assembly, one with round glasses, or is it me who has round glasses. The whole thing is somewhat confusing, but it´s something about that I have predicted that the devil exists. I have written the devil and god (?) on a piece paper and put in an envelope and sealed. Now, two months later, I open and shows - triumphant and terrified - the words to my two colleagues. I was right: The devil is real, what that has to do with the drawing classes I do not know. And what is the evidence I do not know either. I have written more than two words in the message but that [...] there is evidence that Satan exists, I am quite sure. It´s something that I have predicted and it is completely awful. [...] There is a long letter in the envelope. The whole thing is in all cases very unpleasant and I wake up with palpitations and I hesitate when I want go downstairs to pee ... "

tirsdag 13. juli 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Nattens märkliga dröm måste publiceras färsk känner jag, innan den försvinner...

13/7 2010 kl. 01.25

"Jag är på besök hos ett pygméfolk i Amazonas. U. är min ciceron. Hon känner dem gott men de är "oerhört vilda". Deras specialitet är att göra halsband av kulorna (ja, ballarna, dvs testiklarna) till sina fiender. Jag är fascinerad och vänligt inställd. De berättar och U. tolkar. Jag följer uppmärksamt med på allt de gör och säger. De har varsitt halsband med kulor på sig. De är av den klassiska, nästan helt nakna, typen vildar. Så kommer vi till min vistelses ände och jag börjar inse att de slänger lysta blickar mot mitt skrev! Jag ser på U och inser fort varför hon inte är i farozonen. Vildarna börjar dra knivar och machetes och slickar sig om munnen. De är faktiskt bara två stycken, men jag blir livrädd och löper i panik. Utanför deras hydda är det en mycket brant stigning med lerjord och en massa halvstora stenar (som pygméerna inte klarar att rensa bort eftersom stenarna är aningen för stora). Stenarna väger väl 2-5 kilo/styck skulle jag tro. Vildarna är mig hack i häl där jag strävar för att komma fortast möjligt upp för sluttningen. Hjärtat bankar och jag är livrädd. Jag vill verkligen inte att mina ballar ska ända sina dagar som pynt i ett snöre runt halsen på en pygmé (även om jag från början var mycket positiv och tyckte att de var stencoola). De får nästan tag i mig och jag vräker ner de stora stenarna mot mina förföljare. Det bromsar dem en aning, men även om en del av stenarna träffar dem mitt i skallen så fortsätter de att komma mot mig med oförminskad intesitet. Klättringen pågår ganska länge, men till slut - tack och lov - kommer det folk från ett holländskt filmteam och de har verkligen inga skrupler. De tar resolut och spränger vildarna i småbitar med granater och även om jag nyss fruktade för mitt liv så tycker jag nog att de använder aningen övervåld ("excessive force"). Det är varmt och lerjorden är svart."


I feel that I have to publish last nights strange dream right now, before it is too late...

"I visit a pygmy tribe in the Amazon jungle. U. is my guide . She knows them well but they are "extremely wild". Their specialty is making necklaces of the balls (yes: balls = testicles) of their enemies. I´m fascinated and I have a friendly attitude. They tell and U. interprets. I keep in touch with everything they say and do. The savages each have a necklace made from balls. They are the kind of classic, almost completely naked, type of savages. So we come to the end of my stay and I am beginning to realize that they are glancing at my crotch, I look at U and realize quickly why she is not in any danger. The savages begin pulling out knives and machetes and they are licking their lips. There are actually only two of them, but I become terrified and I run in panic. Outside their hut is a very steep gradient of clay and a bunch of half-sized stones. The stones weigh well 2-5 kg / piece I guess. The savages are close behind me where I strive to get as quickly as possible up the slope. My heart is pounding and I'm terrified. I really do not want to see my balls as decorations on a string around the neck of a pygmy. They almost get a hold of me and I throws large stones at my pursuers. It slows them slightly, but although some of the stones hit them in the head, they continue to come at me at a steady pace. The climbtakes quite some time, but finally - thankfully - some people from a Dutch film crew appears, and they certainly have no scruples. They take resolute action and blow the savages to bits with grenades and even if I just before feared for my life, I think probably that they use excessive force. It is warm and the clay soil is black."

mandag 12. juli 2010

ännu mer metadröm / even more meta dream

I går natt hände något underligt i drömmen, något jag inte kan minnas att jag varit med om förut. Faktum är att jag - i drömmen - hindrade mig själv från att upptäcka att det var en dröm. Weird shit! Jag hoppar över en del saker som händer före själva det viktiga. Så här står det i drömdagboken:

11/7 2010 kl. 02.27

"Jag väntar i en halvtimme, men ingen kommer. [...] Jag vågar mig ned för trappen. När jag kommer till bottenvåningen ska jag igenom en jättelång korridor med massor av dörrar. jag tänker att det en sån korridor som brukar vara när man ska illustrera drömmar i film (sic). Korridoren verkar nästan oändligt lång och väldigt symetrisk. [...] Men jag ska vidare i korridoren som är löjligt lång. jag går med en cykel vid min sida. När jag närmar mig slutet av korridoren är cykeln inte längre en cykel utan snarare en stol. En snurrfåtölj med hjul. Jag tycker att det är lite löjligt och jag börjar tänka att det kanske trots allt (dvs trots att allt är så vanligt och normal...) är en dröm. Jag tar upp handen för att räkna fingrar. Jag börjar räkna och det verkar ganska normalt, eller kanske inte ändå. Och då sker något märkligt: Mitt "alter ego", dvs en som som också är jag, är på andra sidan av snurrstolen och han snurrar stolen så att han och jag blir klämda upp mot varsin korridorvägg med stolen mellan oss och så trycker han sitt ansikte mellan min hand och mitt ansikte. Jag tycker att det är lite konstigt, men det faller mig inte in att detta kan vara ett tecken på att jag drömmer. Jag blir lite irriterad på att "alter ego" skojar med mig och jag glömmer lika så gott att jag skulle räkna fingrar. Jag (och "alter ego", som nu följer mig) kommer ut på skolgården. [...] Mitt "alter ego" står bara vid sidan av hela tiden jag pratar med A. "Alter ego" är liksom mindre än mig när vi kommer ut (som ett barn), när vi var inne i korridoren var han absolut lika stor som jag."


Yesterday night something strange happened in my dream, something I can not remember that I have experienced before. In fact, I - in the dream - prevented myself from discovering that it was a dream. Weird shit! I leave out some things that happened before the important stuff. This is how it reads in the dream diary:

"I'm waiting for half an hour, but no one comes. [...] I go down the stairs. When I get to the bottom floor, I´m going to walk through a very long corridor with lots of doors. I think that it´s such a corridor that tends to be used when they want to illustrate a dreams in movies (sic). The corridor seems almost endless and very symmetrical. [...] But I'm going further into the corridor, which is ridiculously long. I go with a bicycle by my side. As I approach the end of the corridor the bike is no longer a bike, but rather a chair. A swivel chair with wheels. I think it's a bit ridiculous and I start thinking that perhaps it is, after all (ie even though everything is so ordinary and normal ...) a dream . I raise my hand to count my fingers. I start counting and it seems pretty normal, or maybe not... And then something strange happens:
My "alter ego", ie one which is also me, is on the other side of the swivel chair and he spins the chair so that he and I are jammed up against the opposite corridor walls with the chair between us and then he presses his face between my hands and my face. I think it's a bit weird, but it does not occure to me this may be a sign that I am dreaming. I get a little irritated at the "alter ego" joking with me and I forget that I was counting fingers. I (and the "alter ego", who now follows me) goes out into the schoolyard. [...] My "alter ego" is beside me the whole time I talk to A. "Alter Ego" is smaller than me when we get outside (like a child), when we were inside the hall, he was absolutely as big as me."

torsdag 8. juli 2010

dagens drömcitat / todays dreamquote

"Hunt half a day for a forgotten dream."
William Wordsworth

utställning i Oslo / exhibition in Oslo, Norway

Om du befinner dig i Oslo i kväll. En lite annan vinkling på temat konst och drömmar. Jag vet inget mer än det som står här. Utställningen har visste ett samband med den här bloggen.

If you happen to be in Oslo tonight. Another take on art and dreams. I recon it has something to do with this blog (in english actually)

onsdag 7. juli 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Blandad kompott från:

19/6 2010 kl. 06.53

"Vi kör bort med en stor slags husbil eller husvagn. Den har minst två våningar. I en T-korsning svänger vi till höger och jag slänger en blick till vänster just när vi svänger. Långt borta till vänster ser jag två brunbjörnar som antingen slåss eller parar sig, antagligen det sista. Jag blir otroligt upprymd av denna syn och börjar springa runt och vifta med armarna och ropa."

[...]

"Tidigare har jag spelat fotboll med bl.a. H. Han är packad och ironisk. Jag försöker spela, men H. vill bara bråka. Han knuffas och förolämpar mig. Jag har på mig en väst, en jeansväst som är som en klubbväst, dvs outlaw-biker-klubb (typ Hells Angels). Den är löjligt ny och oanvänd. H. retar mig och undrar om jag tror att jag är så tuff i den västen och så börjar han spotta på mig, eller snarare på västen. Först tycker jag att det är irriterande, men så börjar jag småskratta när jag inser att H.s förolämpningar i form av spott bara gör min väst mer autentisk och inarbetad. Jag börjar faktiskt provocera tillbaka för att få honom att spotta mera och så börjar vi slåss, något som jag också tycker är bra för västen. Västen är ny och skiner av nyhet. Den har massor av nitar och pins och patches och jag tror kanske det är paljetter också. Den behøver verkligen en rejäl omgång. H. och jag slåss och rullar runt på marken."

"Före det var det fotbollsmatch mot damer. Vi spelar med en liten boll (ungefär stor som en jonglerboll). Det är högt gräs och vid målet - som är som ett innebandymål - växer det ogräs och blommor. Någon säger att jag har gjort mål men när jag kollar är det bara målet som har vält, bollen ligger utanför. Men jag är blixtsnabb och reser upp målet och sparkar in bollen så att det blir mål på riktigt."


"We are driving away with a big sort of caravan. It has two floors. In a T-junction we turn right, and I throw a glance to the left when we turn. Far away on the left, I see two brown bears, either fighting or mateing, probably the last alternative. I am incredibly excited by this sight and I start running around and waving my arms, shouting. "

[...]

"Previously I played football, with H. He is drunk and ironic. I try to play, but H. just wants to fight. He pushes and insults me. I'm wearing a vest, a denim vest that's like a club vest, an outlaw biker club vest (the kind Hells Angels and others wear). It is ridiculously new and unused. H. annoys me and he asks me if I think I'm tough in the vest and then he begins to spit at me, or rather at my vest. First, I think it is annoying, but I'm starting to chuckle when I realize that Hs insults - in the form of spitting - just makes the vest more authentic and credible. I'm starting to actually provoke him to get him to spit more and we start fighting, something which I think is good for the vest too. The vest is new and it shines. It has lots of rivets and pins and patches and I think maybe the sequins as well. It really needs some tough times. H. and I fight and roll around on the ground. "

"Before, there was a football match against the ladies. We played with a small ball (about the size of a jugglers ball). There is tall grass and at the goal - which is like the goal in floorball - weeds and flowers are growing. Someone say that I have made a goal, but when I check, it´s only the goal that has fallen over, the ball is outside. But I'm fast as lightning and I pick up the goal and kick the ball so that it gets in the goal for real. "

tirsdag 6. juli 2010

Dream on the BBC

Here´s an interresting radio program about dreams from the BBC. Highly recommended!

dagens drömcitat / todays dreamquote

"All human beings are also dream beings. Dreaming ties all mankind together."
Jack Kerouac

mandag 5. juli 2010

4th of July

I was actually going to publish this yesterday, but I forgot. So here it is today instead:

søndag 4. juli 2010

från drömdagboken / from the dream diary

En till från samma datum som förra från drömdagboken.

13/6 2010 kl. 08.45

"I Åsbyggeby. [...] Vid sidan av dasset växer det en massa flotta tulpaner. Det är speciellt en sort som vit med orange och och rött mönster som imponerar mig men Y. menar att den inte är bra. Jag vet inte helt varför den inte är bra, eller rättare sagt varför hon menar det. Är den ful eller kanske giftig? Jag tycker att den är oerhört vacker. Och jag äter den faktiskt, så om den är giftig så bryr jag mig inte om det. Jag tar en av blommorna och skär den på hälften. Det var meningen att skära uppifrån och ned, men jag skär av misstag på andra leden så att plötsligt har jag liksom toppen i handen med en massa lösa kronbladdelar. Det var meningen att ha det på mackan, men nu blev det väldigt svårt. Det är mycket och väldigt köttigt och jag börjar stoppa in blad i munnen. Faktum är att jag ligger på sidan och äter och hela handlingen känns mycket erotisk. Bladen (som nu är huvudsakligen svarta) är liksom tjocka och silkeslena i munnen. De fyller upp hela munhålan och det är mycket sexuellt!"


"In Åsbyggeby. [...] beside the privy grows a lot of beautiful tulips. It is especially a white variety with orange and red designs that impresses me, but Y. believe that it´s not good. I do not know quite why it´s not good, or rather, why she thinks it´s no good. Is it ugly or maybe poisonous? I think it is incredibly beautiful. And I actually eat it, so if it´s toxic, I don´t care. I take one of the flowers and cut it in half. It was meant to cut from the top down, but I cut, by mistake, the other way, so that suddenly, I have the top in my hand with a lot of loose petal parts. I was supposed to have it on a sandwich, but now that becomes very difficult. The petals are very, very meaty and I begin to put the petals in my mouth. The fact is I lie on the ground eating and the whole situation is very erotic. The leaves (which are now mostly black) are as thick and silky in my mouth. They fill the entire oral cavity and it is very sexual! "

dagens drömcitat / todays dreamquote

"The psychoanalysts pick our dreams as if they were our pockets."
Karl Kraus

fredag 2. juli 2010

från drömdagboken / from the dream diary

13/6 2010 kl. 07.10

"Sent på kvällen i Frognerparken. Jag går med Y, det är kallt och mörkt. Vi går förbi en bil som står parkerad på gräsmattan. Jag tycker att jag ser något som rör sig inne i bilen, men det är för mörkt för att jag ska vara säker. Jag tänker att det nog är en hora och en torsk. Det är frostkallt. När vi gått en bit förbi ser jag tillbaka. Någon lyfter ut en människa ur bakluckan på bilen. Jag känner att jag måste göra något och tar fram mobiltelefonen. Medan jag tänker på om det är 112 eller 113 som är polisen, ser jag hur människan bärs bort från bilen och läggs på gräsmattan längre bort. Plötsligt dyker det upp en massa människor. Det är helt klart en lynchmob och de är klädda som fotbollssupportrar. Dvs med likadana färger, klubbtröjor, flaggor och halsdukar. De samlar sig runt den som blev buren ut av bilen och börjar sparka och slå. Det är en våldsamt aggressiv stämning. Jag ringer 112 medan en av supportrarna kommer mot oss. Jag går bortåt samtidigt som jag ringer och försöker låtsas som ingenting. jag hoppas att han som kommer har goda avsikter. Det svarar på nödnumret, men jag har på känn att det kommer att vara för sent när de kommer fram."


"Late at night in the Frogner Park. I walk with Y, it´s cold and dark. We walk past a car parked on the lawn. I think I see something moving inside the car, but it´s too dark to be sure. I think that it probably is a whore and her customer. It´s freezing cold. When we have gone some distance from the car, I look back. Someone carries a man from the trunk of the car. I feel I must do something and take out my cellphone. While I think about if it´s 112 or 113 that´s the number to the police, I see how the man is carried away from the car and put down on the lawn. Suddenly a lot of people come. It´s clearly a lynchmob and they are dressed as football fans. Ie with similar colors, club shirts, flags and scarves. They gather around the one that was carried out of the car and starts kicking and beating. The mood is violently aggressive. I call 112, while one of the fans walk towards us. I walk and at the same time I call and try to pretend like nothing. I hope he will have good intentions. There is an answer at the emergency number, but I have a feeling that it will be too late when they arrive. "

från drömdagboken / from the dream diary

Web Life...

12/6 2010 kl. 05.45

"Jag gör upprepade försök att fotografera mig själv med mobilen. Det är till nån slags websida. Den typen där man måste skapa en profil för att få vara med. Det finns en bild redan som jag var nöjd med, men den blir borta. Nu försöker jag ta en ny och cool bild, eller snarare ny och crazy sextiotalsinspirerad bild. Jag försöker att se ut som en vintage biker med stort skägg och svetsglasögon och nåt på huvudet, antagligen en nazihjälm, men ibland är det en sån där apskalle typ flygarskinnhjälm. Det kan vara på ett bibliotek. Det är i alla fall okända människor som tittar på mig och inte helt förstår vad jag håller på med. Problemet är att kameran inte tar bilden när man trycker, utan mycket senare och då har jag hunnit att flytta den så att den är för nära eller för långt bort eller att jag inte blir med på bilden över huvud taget. Bilden jag är ute efter att ta ska vara ganska nära så att mitt ansikte är i hela bildrutan.""I make repeated attempts to photograph myself with the cell phone. It's for some kind of website. The kind where you have to create a profile to be involved. There was a picture that I was already happy with, but it´s gone. Now I try to take a new and coolpicture , or rather new and crazy sixties-inspired picture. I'm trying to look like a vintage biker with a big beard and welding goggles and something on my head, probably a Nazi helmet, but sometimes it's one of those ape-skull type pilot-leather-helmets. It´s maybe in a library. There are in all cases, unknown people who watch me and they do not fully understand what I'm doing. The problem is that the camera doesn´t take the picture when I press the button, but much later and then I have moved it so that it is too close or too far away or that I do not appear in the picture at all. The image I want is a close up of my face."

torsdag 1. juli 2010

Gang of Four - We Live As We Dream Alone

dagens drömcitat / todays dreamquote

"Knowing our personal mission further enhances the flow of mysterious coincidences as we are guided toward our destinies. First we have a question, then dreams, daydreams, and intuitions lead us toward the answers, which usually are synchronistically provided by the wisdom of another human being."
James Redfield

från drömdagboken / from the dream diary

6/6 2010 kl. 06.05

"I Iris lägenhet. Retar grannen genom att klippa upp tunna kvistar i korta bitar och kasta dem på hans dörr. Gör detta och så gäller det att snabbt komma sig in i Iris lägenhet och låtsas som ingenting."


"In Iris´ apartment. Tease the neighbor by cutting thin twigs into short pieces and throwing them at his door. Do this and then it´s important to quickly get into Iris apartment and pretend like nothing."

tecken, tecken, tecken / signs, signs, signs

a bag i found in the house we were staying in on the island.

tecken, tecken, tecken / signs, signs, signs

Den här båten låg på land på ön där jag var på semester förra veckan. "Draumen" betyder "Drömmen" på nynorska. Den låg där för reparationer innan den skulle segla till Skottland. Ön som jag var på heter Færøy (inte att förväxla med Færøyene) och är en av de västligaste punkterna i Norge, dvs det är verkligen Skottland nästa om man seglar västerut.

This boat was on land on the island where I was on vacation last week. "Draumen" means "the Dream" in norwegian. It was there for repairs before it was going to sail to Scotland. The island that I was on is called Færøy (not to be confused with Færøyene) and is one of the westernmost points in Norway, so if you sail west it´s really next stop Scotland.