torsdag 27. januar 2011

nytt på nattduksbordet /new on my nightstand

Min älsta son fick en iPod i julklapp. Jag upptäckte snart att det finns en application, som heter "sleep talk", som spelar in när man pratar i sömnen. Nu har jag, med min sons goda minne, börjat använda denna app. Efter första natten, som var i natt har jag två mycket otydliga inspelningar. Jag har försökt att lasta upp dem hit för att du ska få höra, men jag har inte fått till det ännu. Jag ska göra nya försök så småningom (är det nån som vet hur man konverterar .caf-filer till ett mer användbart format?).


My oldest son got an iPod for Christmas. I soon discovered that there is an application, called "sleep talk", which starts recording when you talk in your sleep. Now I have, with my son's approval, started using this app. After the first night, which was last night, I have two very obscure recordings. I have tried to upload them here for you to hear, but I have not yet been able to do it. I will make new attempts eventually (is there anyone who knows how to convert .caf files into a more usable format?).

preparations for the exhibition in Hamar, Norway

Painting a nightstand for the exhibition in Hamar (se blogpost below)


onsdag 26. januar 2011

Exhibition in Hamar, Norway

Jag jobbar just nu för fullt med nya verk till en utställning som jag ska ha i Hamar, Norge, om ett par månader. Det blir faktiskt den första separatutställning jag gör som helt och hållet tar utgångspunkt i mina drömmar och i nattduksbord. Här är några preliminära skisser.


I am right now working on some new pieces for an exhibition i Hamar that opens in a couple of months. It´actually going to be me first solo-exhibition totally dedicated to dreams and nightstands. Here are som preliminary sketches.
mandag 24. januar 2011

från drömdagboken / from the dream diary

8/10 2010 kl. 07.35

"Jag ska sitta i fängelse. Rummet är ganska litet och jag ska dela det med två andra. Jag upptäcker att det är en del trasiga trämöbler i rummet. Jag tänket att jag kan få brownie points genom att reparera möblerna med trälim. Det finns trälim och jag kör i gång. Jag har på mycket lim, det rinner på golvet, men det kan jag torka upp när jag är färdig. Det är mycket enkla trämöbler. De andra två är inte här just nu. Jag gruvar mig lite till att träffa dem, jag vet inte vem de är. Jag vet heller inte varför jag är i fängelse. En av möblerna hör till duschen."


"I´m in prison. The room is quite small and I´m supposed share it with two other inmates. I find that there are some broken wooden furniture in the room. I think that I can get brownie points by repairing the furniture with wood glue. There's wood glue and I start repairing. I use a lot of glue, it runs on the floor, but I can scrape that up when I'm finished. It´s very simple wooden furniture. The other two are not here right now. I dread a little to meet them, I do not know who they are. I do not know why I'm in prison. One of the furniture belongs to the shower. "

onsdag 19. januar 2011

Dream-T

I just found a bug in the system that made it impossible to order some of my stuff in the webshop to locations outside Norway. I´ve dealt with it now, so if you tried to place an order earlier and wasn´t able to get it through; Please feel free to try again now!

Click HERE (or the picture) to buy the infamous Dream-T or other cool stuff:tirsdag 18. januar 2011

från drömdagboken / from the dream diary

Vuxenblöjor..? Varför skulle jag behöva det..?

7/10 2010 kl. 07.46

"Jag letar efter vuxenblöjor i flera gigantiska varuhus. Egentligen är det inte själva blöjorna jag ska ha, utan ett slags inlägg som man har i kalsongen. Jag ska ha det själv, vet inte helt varför, men det är viktigt att jag får tag i det. Varuhusen är i många, många våningar och det är naturligtvis svårt att hitta. I det ena varuhuset hittar jag butiken, men de har bara ett par paket som är kombipaket med blöjor och inlägg och något annat i. Det är bara 7-8 inlägg i och jag behöver flera, och dessutom blir styckpriset skyhögt om jag köper detta paket, kanske 30 kr/styck. Jag går till ett annat varuhus. Där frågar jag mig fram. I barnavdelningen är det en söt blondin som jag frågar. Hon kollar på datamaskinen, men hittar inte, kanske inte "vuxenblöja" är rätt beteckning. I bottenvåningen finns en informationsdisk. Där står det tre tuggummituggande tjejer som tror att de är jättesnygga. De klarar i alla fall att få fram var blöjorna finns. Jag får en blyertspenna som det står på sidan av var jag ska. Pennan har råkat bli helt söndertuggad av maskinen, men sifferkoden går att läsa i alla fall. Det är en kod med två siffror, så en punkt, så tre siffror, så en punkt, så en siffra till. Typ 28.236.5 Den första siffran, 28, är våningen, och så är det korridornummer och till slut lokalnummer.Jag måste kolla på en översiktskarta så hittar jag nog.""I'm looking for adult diapers in several huge department stores. Actually it is not the diapers I need, but a kind of thing that you put in your underpants. I'm the one who´s going to use them, don´t know why, but it´s important that I get hold of some. The department stores are in many, many floors and it is certainly difficult to find the way. In one department store I find the right shop, but they only have a few packages that are combination-package of diapers and the things I need and something else. It's only 7-8 of the things in each package and I need more, and also the price will be sky high if I buy this package, maybe 30 kr/piece. I go to another store. There I ask my way around. In the kids department there is a cute blonde that I ask. She looks at the computer, but can´t find it, maybe "adult diaper" is not the correct name. The ground floor has an information desk. At the desk there are three gum chewing girls who think they are gorgeous. But they do find out where to get the diapers. I get a pencil where it says on the side where I'm supposed to go. The pen has accidentally become completely chewed by the machine, but the code can still be read. There is a code with two digits, one dot, then three digits, then one dot, then one more digit. Like this: 28.236.5. The first number, 28, is the floor, and then it´s the number of the corridor and the last digit is the number of the stall. I have to check on an overview map to find the way. "

lørdag 15. januar 2011

från drömdagboken / from the dream diary

Här kommer en hel rad olika drömmar från en och samma natt, nämligen en onsdag mitt i höstlovet.

6/10 2010 kl. 07.42

"Jag går upp för en trappa. Räcket på vänster sida, mot väggen, är väldigt skört och går i bitar. Jag försöker reparera det, men det går dåligt, det går bara sönder ännu mer. Räcket är uppbyggt av plastmässingskitchiga stavar med runda hål i ändarna som sitter fast på spikar. Det är länkarna som går i bitar. [...] Jag har jacka och mössa på mig innomhus. Mössan är en röd beanie. Någon annan har en Chop Cult beanie och det frustrerar mig att det (Chop Cult) har blivit allemansägo. Jag torkar en spottlobba ur munnen min med husholdspapper och så kastar jag det på golvet eller d.v.s. på heltäckningmattan. jag inser mitt misstag när det hamnar med spottsidan ner mot mattan. Jag tar upp det och försöker torka upp med ett annat papper, men det smular sig bara naturligtvis, kladdigt som det är. Spottlobban beror säkert på att jag tidigare rökte ett par cigaretter. Jag skulle inte, men så gjorde jag det i alla fall.

Annan scen: Jag är elev på en konstskola. Jag delar ett stort rum med A.A. och en till. Jag tar stor plats med mina möbler eftersom mitt liv är min konst. Jag har samtal med han som är tillsyningsman på Bolteløkka skola. Hans åsikter irriterar mig en aning, men samtidigt ligger det något i det han säger. Han föreslår bl.a. att jag ska flytta skrivbordet en meter in i rummet från fönstret, så att det blir ett mellanrum där man kan gå. Jag har en hel del krukväxter (orkidéer och carnivorer) både på skrivbordet och i fönsterkarmen. När han gått gör jag som han föreslog. A. blir lite sur eftersom det här draget gör att jag använder ännu mer av vår gemensamma plats. Det är många flera möbler i rummet som är mina. Jag försöker förklara för tillsyningsmannen att mitt liv är detsamma som min konst. Efteråt sitter jag på golvet vid sidan av sängen och sorterar de olika delarna av en DN (Dagens Nyheter). I lördagsbilagan verkar det som om det är en massa om dödskallar och skelett, det är bilder både på fram- och baksidan och jag glädjer mig till att läsa den. Jag tror att det handlar om ställen i Stockholm där man kan se skelett, i katakomber och kyrkor och liknande. Det är ett par andra delar som också intresserar mig, bl.a. en med konstrecensioner. Jag känner att jag dominerar den här ateljésituationen fullständigt. De andra ser upp till mig och törs inte säga till om att jag tar för mycket plats (vilket jag verkligen gör).

[...]

Tänker att jag ska sätta upp en plojwebsida med adressen yrja.no eller yrka.no. Den ska visa en rak linje hela tiden, i stället för en kurva som går upp och ner. Haha!

Åker bil med A.D.(!). Jag ska köpa mera öl eftersom jag inte var klar över att han skulle vara med. Det var egentligen jag och en annan som skulle dricka. När jag gått ur bilen märker jag att plånboken inte är i byxfickan. Den måste vara i jackfickan i bilen och A. är redan på väg att köra. Jag springer efter och visslar och viftar och skriker. Till slut hör han och stannar och kastar ut jackan genom fönstret. Hans egen jacka råkar följa med också och han råkar köra över den lite (det är mer en paletå än en jacka). Den andra (som väntar på ett annat ställe) är nog P.M.. han och A. är lite lika på något sätt. När A. har stannat för att plocka upp jackan händer det: Det glider upp en promotionbil i form av en ny, modern Volvo P1800 (jfr relansering av Mustang o.s.v.) med en massa sponsorklistermärken på sidorna och en extremt platinablond och barmfager miss Hurst-Linda-klon bakom ratten. Jag blir otroligt till mig i trasorna och börjar leta efter kameran, det här måste jag ju ha bilder av till bloggen (Cycle Gladiator). Men jag har ju inte kameran med mig och min mobilkamera är ju så dålig...
-A.! Du har väl en bra mobilkamera? Snälla, snälla, kan du ta ett par bilder åt mig!?!
A. är långsam, har ingen brådska, och innan han fått fram kameran (och stativ) så är hela scenen förvandlad till en slags marknad med en massa stånd som göt promotion för olika saker, antagligen mest bilrelaterat. Jag har svårt att få öga på P1800 igen, men jag skymtar den där nere i backen. jag drar med mig A. med kameran. Det är flera blonderade tuttdamer runt omkring, men det är bilen jag vill ha bilder av!

Jag har lite Brew Dog, men tänker att jag ska köpa Innis & Gunn så att A. får smaka den!"Here's a whole range of dreams from one night, namely a Wednesday in the middle of last autumn break.

"I walk up a staircase. The guardrail on the left side, against the wall, is very fragile and goes to pieces. I try to repair it, but I don´t succeed, it only break even more. The railing is made up of plastic-brass-kitch-rods with round holes in the ends stuck to the wall with nails. It´s the links that go to pieces. [...] I have the jacket and hat on indoors. The hat is a red beanie. Someone else have a Chop Cult beanie and it frustrates me that Chop Cult has become so common. I wipe saliva from my mouth with some tissue and then I throw it on the floor or actually on the wall-to-wall carpet. I realize my mistake when the tissue lands with the salivary side down on the carpet. I pick it up and try to mop up with another paper, but it crumbles, only making the mess worse. The spit is probably because I have smoked a few cigarettes. I wasn´t goimng to, but I did it anyway.

Another scene: I am a student at an art school. I share a large room with A.A. and another. I use a lot of space with my furniture because my life is my art. I have conversations with the man who is the supervisor at Bolteløkka school. His views annoys me slightly, but there is some reason in what he says. Hes suggestions include moving desk three feet into the room from the window, so that there is a space where you can go. I have a lot of potted plants (orchids and carnivorous plants) both on the desktop and the window frame. When he was gone I do as he suggested. A. gets a bit annoyed because this move makes me use even more of our common space. There are many more furniture in the room that are mine. I try to explain to the supervisor that my life is the same as my art. Afterwards, I sit on the floor beside the bed and sort the various components of a DN (the swedish newspaper Dagens Nyheter). In the Saturday supplement, it appears that there are a lot of skulls and skeletons, there are images on both front and back and I am looking forward to reading it. I think it´s about places in Stockholm where you can see skeletons, in catacombs and churches and the like. There are a few other areas that also interest me, including one with art reviews. I feel that I dominate this studio situation completely. The others look up to me and dare not say that I take too much space (which I really do).

[...]

I think about putting up a novelty web page with the address yrja.no or yrka.no. It should show a straight line all the time, instead of a curve that goes up and down. Haha!


Riding in a car with A.D. (!). I will buy more beer because I was not aware that he would come too. It was actually me and another who were supposed to drink. When I get out of the car, I notice that my wallet is not in my pants pocket. It must be in the pocket of my jacket that´s in the car, and A. is already on the way. I run after the car, whistling and waving and yelling. Eventually he hears me and stops the car and throw out my jacket through the window. His own jacket happens to follow too, and he happens to run it over a bit. Theother one (who is waiting another place) is probably P.M. He and A. is a bit similar in some way. Thus, when he stops to pick up the jacket, it happens: A promo-car in the form of a new, modern Volvo P1800 (cf. the re-launch of the Mustang, etc.) comes driving. It´s got a bunch of sponsor stickers on the sides and an extremely platinum blond and bosom fair Miss Hurst-Linda-clone behind the wheel. It makes me incredibly exited and I start looking for the camera, this I must have pictures of for my blog (Cycle Gladiator). But I have no camera with me and the camera on my cell-phone is so bad ...
-A.! You have a good camera on your cell-phone? Please, please, take a few pictures for me!?!
A. is slow, not rushing, and before he´s got out the camera (and tripod), the whole scene has turned into a kind of market with a lot of stalls promotions different things, mostly car-related. I find it hard to see the P1800 again, but I glimpsed it down there on the hill. I drag A. and his camera with me. There are several blonde tittie-ladies around, but it's the car I want pictures of!

I have some Brew Dog, but I think that I should buy some Innis & Gunn so that A. can taste it!"

Elvis Presley - If I Can Dream

The King

torsdag 6. januar 2011

från drömdagboken / from the dream diary

Det snöar och snöar i dag, men jag drömde om massor av snö redan i oktober

5/10 2010 kl. 05.48

"Det är vansinnigt mycket snö, många meter. Jag är ute och kör med kantklipparen. Det hjälper inte så mycket. Jag ska lämna tillbaka ett par saker till B., jag tror att han glömt dem hos mig. En vante och något mer. Först försöker jag komma rätt ner vanliga vägen, men det är ett hysteriskt snöstup så jag går runt i stället. Där är det i alla fall plogat. Jag fick bara lite snö innanför jackan när jag försökte hasa ner. På vägen in där nere möter jag 4-5 tjejer, studenter, som alla har likadana ljust blågrå, tättsittande polotröjor. De har flotta bröst. Väl framme ska jag hänga sakerna på Bs plats. Han har krok nummer 14, men det är oordning i numreringen. Men där ser jag i alla fall en likadan vante, och en cool skinnjacka i klara färger som jag blir avundsjuk på. Jag vet att jag har pratat med B. i telefonen.""There´s an insane amount of snow, many meters. I'm riding an edge cutter. It doesn´t help that much. I´m going to return a few things to B., I think he forgot them at my place. A glove and something more. First I try to get right down the ordinary way, but there´s a hysterical snow drop, so I go around instead. At least there someone´s been plowing. I only got a little snow under my jacket when I tried to slide down. On the way down there, I meet 4-5 girls, students, who all have the same pale blue-gray, close-fitting polo shirts. They have nice breasts. Once there, I´m supposed to hang the stuff on Bs site. Clothes hanger number 14 is his, but there´s inconsistency in the numbering. But where I see a similar glove, and a cool leather jacket in bright colors that make me envious. I know I've talked to B. on the phone. "

lørdag 1. januar 2011

från drömdagboken / from the dream diary

Om konst i rymden.

2/10 2010 kl. 06.55

"Jag ska bli den första konstnär att ställa ut på en rymdstation! Det känns otroligt coolt. Enda problemet är att det är mycket kort varsel, faktiskt bara några få timmar. Vad ska jag ställa ut? Jag har inte tid att hämta något som jag gjort tidigare, det måste bli någon slags konceptuellt verk. Jag finhackar en lök! Det blir ett bra verk. När rymdfärjan ska gå är jag inte helt säker på om den finhackade löken är med, men vi åker i alla fall, jag tänker att jag alltid kan hitta på något när vi kommer fram. Jag minns inget av resan, men jag tror det gick fort. Rymdstationen är jättestor, som att vara inne i en gigantisk finlandsfärja. När jag varit där en stund börjar jag tänka: Det här är ju jättestort att jag ska bli den första konstnär som ställer ut i rymden. Min karriär kommer att få ett ordentligt lyft av det här om jag bara spelar mina kort rätt. Vad ska jag göra? Telefonen piper för sms, men jag vet inte hur jag ska ta imot meddelande i rymden och dessutom är det säkert jättedyrt så jag öppnar den inte. På skärmen står det Valencia, det är väl närmaste ställe på jorden kanske, där taxan räknas från..? Jag bestämmer mig för att jag måste åka tillbaka till jorden och hämta något bättre att ställa. Som sagt så gjort. Tillbaka till jorden. Väl tillbaka har jag ett par timmar på mig, dvs inte tid att dra och hämta nåt på ateljéen. Jag går omkring i ett område som liknar ett slags modernt universitetscampus. Jag ser några utställningar genom skyltfönster. Det är coola utställningar och jag är rädd för att det jag ska göra inte blir så bra. Men så är jag plötsligt på väg tillbaka upp till rymdstationen igen. Jag har med mig något som jag är oerhört nöjd med: det är ett litet stativ med många pyttesmå fladdermöss på. De är helt riktiga och levande, men de hänger på stativet och sover. Det är säker 15-20 stycken och bara en av varje sort och de hänger på ett stativ som inte är större än 15x10 cm. Fladdermössen är väldigt fina och jag är mycket nöjd. Jag är säker på att det här fladdermusstativet blir succékonst på rymdstationen. Jag hittar två fladdermöss till som det ser ut som om det är plats till på stativet. Det är två av samma sort och jag är lite osäker på om det kommer att fungera så bra, kanske de börjar bråka med varandra. Jag fångar dem utan besvär. De är som små fjärilar med fladdermustrynen. Otroligt coola. Den ena gömmer sig under en stor blomma som ligger löst på bordet. Det är visst det de brukar göra. Jag ser trynet sticka upp mitt bland kronbladen. Det är inte svårt att få tag i den igen. Men då: Som jag befarade, de två nya ryker ihop i en slag slagsmålsdans på bordet. Jag får dem ifrån varandra och den ena flyger upp mot taket. jag tänker att den är förlorad och undrar hur det ska gå med den i rymden. Den andra sätter sig villigt på stativet tillsammans med alla de andra fladdermössen. Det här blir bra!""I'll be the first artist to exhibit in a space station, it feels really cool. The only problem is that it is on very short notice, in fact just a few hours. What should I exhibit? I do not have time to go pick up something that I did in the past, I have to make some kind of conceptual artwork. I chop an onion, that will be a good artpiece. When the space shuttle take off, I am not too sure if the finely chopped onions are in the luggage, but we go anyway, I think that I can always find something up when we get there. I remember nothing of the trip, but I think it was fast. The space station is huge, like being inside a giant ferry to Finland. When I have been at the station for a while, I start to think: This is fantastic that I'll be the first artist to exhibit in space. My career will get a real boost from this, if I just play my cards right. What should I do? The phone beeps for text message, but I do not know how to read a text message in space and in addition it is probably very expensive, so I don´t open it. On the screen it says Valencia, that's the nearest place on earth, perhaps..? I decide that I must go back to earth and get something better to exhibit. Back to Earth. Once back, I just have a couple hours, that is not enough time to get something on my studio. I walk around in an area that resembles a sort of modern university campus. I see some artshows through shop windows. It's cool shows and I am afraid that show will not be so good. But then I am suddenly on their way back up to the space station again. I have with me something that I am extremely pleased with: it is a small stand with many tiny bat on. They are quite real and alive, but they are hanging on the stand, sleeping. There are 15-20 of them and only one of each variety and they are hanging on a stand that is not larger than 15x10 cm. The bats are very nice and I'm very pleased. I am sure that this bat-rack will be a huge success on the space station. I find two more bats an I think there is space on the stand for them too. They are two of the same variety and I'm not sure if it will work so well, maybe they will start to fight each other. I catch them without a problem. They are like little butterflies, with bat snouts. Incredibly cool. One is hiding under a large flower that is on the table in fron of me. It´s what they usually do. I see the snout sticking up among the petals. It´s not difficult to get hold of it again. But then: As I feared, the two new start a kind fighting dance on the table. I get them apart, and one of them flies up to the ceiling. I think that it´s lost and wondering what will happen to it in space. The second of the two willingly get on the stand together with all the other bats. This is gonna be good! "