lørdag 27. februar 2010

suspekt vetenskap / suspect science

På väg hem från nattjobbet i förmiddags gick jag (inte) förbi ett antikvariat. I boklådorna med 10kronorsböcker utanför hittade jag en bok med titeln "Mirakel eller virkelighet?" skriven av en man vid namn Werner Keller. Det handlar här om en bok om parapsykologi, andar, aurafotografering, telepati osv osv. Den här typen av böcker har alltid fascinerat mig, även om jag vill understryka att det inte är för att jag tror på det som står i dem. Jag är en mycket rationell människa med fötterna på jorden, men jag gillar att leka med allt som är mystiskt, magiskt, övernaturligt och kvasivetenskapligt. Och i en sån bok kommer man naturligtvis inte utom drömmar. Jag har inte läst hela artikeln ännu, men här är en sida ur boken (klicka på bilden för läsbar version):On my way home from night work this morning, I walked past an antiquarian bookseller. In a case of books outside the shop I found a book called "Miracle or reality?" written by a man named Werner Keller. This is a book on parapsychology, ghosts, aura photography, telepathy, etc., etc. This type of book has always fascinated me, although I want to stress that that is not because I believe in what is written in them. I am a very rational man with both my feet on the ground, but I like to play with anything that is mystical, magical, supernatural and quasi-scientific. In such a book there will of course be something about dreams too. I have not read it yet, but here is a page from the book (please click on image for readable version (in norwegian...)).

fredag 26. februar 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Ok, då är drömmandet igång igen efter ett litet uppehåll med drömtorka. Detta hände i natt(fråga mig inte vad det betyder, i bland förstår jag inte helt själv vad det är jag skrivit):

26/2 2010 kl. 06.24

"Allt tyder på att jag kommer att tvångsinläggas på avdelning 500. Jag får skjortor med namnet på hon damen och 500 på. Det är svarta kläder med röda tags som blir levererade. Det där med 500 och namnet är mystik och kabbala. Jag har skolkat tror jag.
Jag äter på ett mynt som ser ut ungefär så här:

och ju mer jag äter desto säkrare blir det.
Det är fel på toaletten på det kontoret som som är en frittstående barack ute på gården (skolgården på Sörby..?). Kanske en av teknikerna kan fixa den, kanske faktiskt den judiska teknikern kan fixa det. Hon ringer till honom och plötsligt sitter han där vid ett skrivbord. Jag tycker att det är jättesvårt att fråga om han kan göra det och till slut frågar hon åt mig. Då kommer han med en lång utläggning om hur han tror att de egentligen inte vill att toaletten ska bli reparerad. Han är tydligen en mycket beläst man, en jude i stil med rabbinerna i "En seriös man". Han pratar och lägger ut långa filosofiska förklaringar på varför han inte ska reparera toaletten, och dessutom är den inte helt oanvändbar, det är ju bara det att den inte helt fungerar. Jag är på jobb."


Ok, the dreaming starts again after a short break with nights without remembering. This happened last night (don´t ask me what it means, sometimes I don´t fully understand myself, what it is I have written):


"Everything indicates that I will be put away without my consent in ward 500. I get shirts with the name of that lady, and the number 500 on them. It's black clothing with red tags that are delivered. That with 500 and the name is mysticism and cabala. I have skipped class I think. I eat a coin that looks something like this:

and the more I eat, the more sure it gets. There is something wrong with the toilet at the office which is in a free standing barrack out in the yard. Perhaps one of the engineers can fix it, maybe in fact the Jewish technician can fix it. She calls him and suddenly he is sitting there at a desk. I think it´s very difficult to ask him if he can do it and eventually she askes for me. He starts a long explanation about how he thinks they do not really want the toilet to be repaired. He is obviously a very well-read man, a Jew in the style of the rabbis in "A Serious Man." He hands out long philosophical explanations of why he should not fix the toilet, and moreover, it is not completely broken, it's just that it does not quite work. I'm at work. "

dagens drömcitat / todays dreamquote

“There couldn’t be a society of people who didn’t dream. They’d be dead in two weeks.”
William S. Burroughs

torsdag 25. februar 2010

utställning / exhibition

Jag jobbar med en utställning som öppnar nästa onsdag. Här är ett smakprov.

I´m working on an exhibition that opens next Wednesday. Here´s a sample.

från drömdagboken / from the dream diary

Efter några nätters drömtorka, hade jag i natt en del fina drömmar igen. Här några brottstycken:

25/2 2010 kl. 07.22

"1929, när jag var 4 år (sic!!!), träffade jag Sharlie Parker (ja, med S: S. Parker!). Jag har en pärm med bruna handskrivna ark (svart text) som nu Anders M. ska titta på (transkribera? göra något med? publisera?). Hela bunten med papper handlar om mig. Parker och två andra har skrivit många sidor om mig. Anders är impad. S. Parker och två andra har helt tydligt signerat på första sidan av bunten, som säkert innehåller 40-50 ark. Det frustrerar mig att jag var så liten när jag träffade Parker att jag inte minns det..!

Innan det: Jag befinner mig i en jättestor byggnad, eventuellt en flygplats. Någon visar mig runt i olika magasin som innehåller musikinstrument från alla tänkbara tider och platser. Kanske det är ett museum helt enkelt... eller en flygplats... Det är otroligt fascinerande med rum efter rum med instrument. I ett rum tar jag ett primitivt stränginstrument, en pinne med två slappa strängar, och går omkring och plinkar lite. Vi går vidare och jag lägger ifrån mig. Jag får se Hendrix (?) gitarr. I ett rum är det en disk full med små saker. Lådor med guld (?) kanske, men det handlar fortfarande om musikinstrument. Kanske är det Ander som är min ciceron."

p.s. nejdå, jag är visserligen gubbe, men det är ganska långt kvar till jag blir 85 år...


After a few nights of dream drought, I had some good dreams last night. Here are some fragments:

"1929, when I was 4 years old (sic!) I met Sharlie Parker (yes, with S: S. Parker!). I have a binder with brown handwritten sheets (black text), which now Anders M. will take a look at (transcribe? do something with? publish?). The whole stack of paper is about me. Parker and two others have written many pages about me. Anders is impressed. S. Parker and two others have clearly signed the front page of the stack, which contains about 40-50 sheets. It´s frustrating that I was so young when I met Parker, that I don´t remember it..!

Before that: I am in a huge building, possibly an airport. Somebody show me around in various warehose rooms containing musical instruments from every thinkable time and place. Perhaps it is simply a museum... or an airport... It is incredibly fascinating with room after room with instruments. In one room, I take a primitive stringed instruments, a stick with two loose strings, and I go around and play it for a while. We move on and I put it down. I get to see Hendrix´s (?) Guitar. In one room there is a counter full of small things. Drawers with gold (?) in them, perhaps, but it's still all about musical instruments. Perhaps it is Anderson who is my cicerone."

p.s. Well, I am not a young man anymore, but I´m quite far away from 85...

mandag 22. februar 2010

Nico – Reich der Träume

If you have a Spotify account, you can just click the link below and it will take you to a beautiful dream-track by Nico! Do yourself a favour and do it...

Nico – Reich der Träume

søndag 21. februar 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Ett par bitar från gångna natten:

21/2 2010 kl. 04.20


"Jag har två låtar i huvudet: "Last night another soldier" med Angelic Upstarts (oi-punk) och Carolas "Fångad av en stormvind"... Sikken jävla blandning."


kl 09.30


"Ska kolla förrådet men det är bytt lås osv. Jag pratar med ett par som har hand om det. De är vänliga och ska hjälpa mig. De visar mig en väg som jag ska gå. När jag öppnar en dörr ligger det en hand på golvet bland en massa bråte. Handen har handske på och den visar "fingret".

Jag går tveksam fram mot den och när jag sparkar till den lite lätt rör den på sig. Jag rycker till något våldsamt eftersom jag egentligen trodde att det var ett practical joke och inte en riktig hand. Det visar sig att det är ett (ganska stort) barn som ligger där , på magen, och sover med alla ytterkläder på. Jag säger till paret som visade mig vägen och de vet vem pojken är. Vi följer honom till lägenheten där han bor. Den lägenheten är
helcrazy! Det är ett hippiepar som bor där. Väggarna är tapetserade, bokstavligt talt, med psykedeliska affischer. Och det är rök/dis och en massa lazerlys och paret är mycket fientligt inställda. De är helt paranoida och tror väl att vi är från hemliga polisen eller nåt i den stilen. De är konspiratinsparanoida. Vi levererar deras son och går därifrån med en gång. De har hagelbrakare också och är väldigt hotfulla."


A couple of fragments from last night:

"I´ve got two song in my head:
"Last Night Another Soldier" by Angelic Upstarts (oi-punk) and "Fångad av en stormvind" by Carola... What a bloody stupid combination."

"I´m going to check out the warehouse, but they´ve changed locks, etc.. I'm talking to the couple who is in charge of it. They are friendly and will help me. They show me the way that I should go. When I open a door, there´s a hand on the floor among a bunch of junk. The hand has a glove on and it´s flippin the bird.
When I walk up to it and kick it a little, it moves. I jerk violently because I really thought it was a practical joke and not a real hand. It turns out that it´s a (fairly large) child lying there, on his stomach, sleeping with all his clothes on. I tell the couple who showed me the way and they know who the boy is. We follow him to the apartment where he lives. The apartment is totally crazy! It´s a hippie couple who lives there. The walls are literally covered with psychedelic posters. And there is smoke/haze and a lot of lazer lights and the couple is very hostile. They are paranoid and they think that we come from the secret police or something. They are conspiratory paranoid. We deliver their son and leave right away. They also have a shotgun and they are very hostile. "

barnboksdrömmar / childrens books dreams

Feberdrömmar från "Sailor och Pekka" av Jockum Nordström

Fever dreams from "Sailor och Pekka" by Jockum Nordström
lørdag 20. februar 2010

dagens drömcitat / todays dreamquote

“The Language of the Dream/Night is contrary to that of Waking/Day. It is a language of Images and Sensations, the various dialects of which are far less different from each other, than the various Day-Languages of Nations.”
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)

fredag 19. februar 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Satt och bläddrade i första drömdagboken i dag och kom över följande:

12/8 2009 [ingen tidsangivelse]

"Det är två sjödjur. En bläckfisk som har en slags dykardräkt, och en annan (fisk?) som känner bläckfisken från tidigare. Han andra blåser/suger ren snorkeln för att kunna ropa genom röret in till bläckfisken. det här föregår i gatukorsningen där man svänger ner till Biståndsgruppen [i Valbo]. Det är en massa vatten där. Hela scenen är ganska som en tecknad film."


I was leafing trough the first dream journal today and came across the following:

"There are two sea creatures. An octopus with a kind of diving suit, and another (fish?) who know the octopus from the past. The other one blows / suck the snorkel clean to be able to cry through the tube into the octopus. This happens in the middle of the crossing where a road goes down to the Biståndsgruppen [in Valbo]. There is a lot of water there. The whole scene is rather like a cartoon. "

from the canvas into my dreams!

torsdag 18. februar 2010

dagens drömcitat / todays dreamquote

“I am against nature. I don’t dig nature at all. I think nature is very unnatural. I think the truly natural things are dreams, which nature can’t touch with decay.”
Bob Dylan

eftermiddagslur / aftrenoon nap

Jag tog en eftermiddagslur och vaknade med kraftig hjärtklappning och supertung andning av att ha sjungit "...DU FRÄLSNING ÅÅÅÅÅT OSS GAAAAAAAV!!!", mycket rent och starkt, i en duett med Jussi Björling, i Storkyrkan i Stockholm!

I took an afternoon nap and woke up with severe palpitations and super heavy breathing, because I had just sung "...DU FRÄLSNING ÅÅÅÅÅT OSS GAAAAAAAV!!!", very clean and strong, in a duet with Jussi Björling [the great Swedish tenor], in Storkyrkan in Stockholm!

skisser 6 / sketches 6

Här är några flera av de små skisserna.

Here are some more of the smal sketches.


onsdag 17. februar 2010

från drömdagboken / from the dream diary


I dag blir det lite hemligt språk för de som inte är insatta i en värld av motorcykelkultur, men så får det bara vara. Om det är fullständigt obegripligt för dig så kan du ju alltid googla termer du inte fattar...

16/2 2010 kl. 05.48

"Shinya Kimura rullar in med en stor lastbil. Jag har beställt en knucklehead (bara motor?) men har förståss för lite pengar. Jag får en knuck i ett slags vespachassi och blir överlycklig. Shinya vill inte bli fotograferad med mig. hans assistent pratar med mig och försöker förklara. Det är andra som beställt men som inte vill betala eftersom det blir så dyrt inklusive import. Shinya är frustrerad. Min knöl [knucklehead] blir mindre och mindre och slutar som en leksak.
Shinya berättar om den coolaste knölen han har på flaket att den kommer från en firma i Portland. Jag säger "Portland, Oregon" och det gör honom i lite bättre humör att jag vet det. Det är hans favoritfirma när det gäller ovanliga gamla harleydelar. Han visar mig ett par gummigrejor som är som tåhättor till fotbrädorna och som också kommer från samma firma. De har han betalat 45:- styck för... Det är en racerknöl utan gaffel han har på flaket.
Vi pratar om importregler med en norsk inköpare/biker. Allt är galet förutom regeln att en gammal Harley är billigare att importera än en Yamaha t.ex...
Han (Shinya) har också tre buntar med gamla amerikanska biltidningar som han säljer. Det är en del Colorod också. En gnällig pojke i 10-årsåldern tjatar på sin mamma om att få köpa tidningar för 3 cent stycket, men mamman förstår att det är för lite. Vi är nu inne i en kyrka... Jag bläddrar i högarna med tidningar och har lust att prata om Colorod och om att jag har en del av dem (men det är också nummer där som jag aldrig sett)."
Today there will be a bit of a secret language for those not familiar with the world of motorcycling culture, but that´s just the way it is. If it is completely incomprehensible,
you can always google words you don´t understand...


"Shinya Kimura rolls in with a big truck. I have ordered a knucklehead (engine only?) but of course I haven´t got enough money. I get a knuck in a sort of vespa chassis and I get overjoyed. Shinya do not want to have his photograph taken together with me. His assistant talks to me and tries to explain. There are others who have ordered but don´t want to pay because its so expensive, including imports. Shinya is frustrated. My knuck [knucklehead] becomes smaller and smaller and ends up as a toy.
Shinya tells us about the coolest knuck he´s got in the back of the truck that comes from a company in Portland. I say "Portland, Oregon" and that gets him in a better mood. It´s his favorite company when it comes to rare old harley parts. He shows me a pair of rubber things that is like toecaps for footboards that comes from the same company. He paid 45 ,- for them ... It´s a racing knuck without front forks that he´s got in the truck.
We're talking about imports with a Norwegian buyer / biker. Everything is wrong except the rule that an old Harley is cheaper to import than a Yamaha for example... He (Shinya) also has three bundles of old American automotive magazines that he´s selling. There are some issues of Colorod (a Swedish hot rod magazine from the 1970´s) too. A whiny boy aged 10 is nagging his mother to purchase magazines for ¢3 a piece, but the mother understands that that is too little. We are now in a church ... I look through piles of magazines and have the desire to talk about Colorod and that I have some of them (but there are also issues that I´ve never seen). "søndag 14. februar 2010

från drömdagboken / from the dream diary

Från nattens spännande händelser... Det blir ett litet utdrag från en längre sekvens, där resten inte var i närheten av så intressant:

14/2 2010 kl. 06.49

"Jag håller på och fotograferar. Vi är i andra våningen och ateljéhuset ligger i mycket lantliga omgivningar. Det känns som om det är Österrike eller Schweiz. Huset står på en sockel av stora stenbummlingar. Jag ser ut genom fönstret och där går några kor och äter gräs. Jag klättrar ut genom fönstret (kanske för att tvätta det på utsidan eller nåt...) och jag står på en kant på utsidan och ser in. Bakom mig och några meter ned ser jag korna. Plötsligt och utan förvarning tar en av korna sats och kommer springandes mot väggen där jag står. Den ser rasande arg ut! (Jag har en känsla av att dens raseri kan ha att göra med att vi tidigare har spelat hög musik.) Kon klarar att komma sig helt upp till mig (!!!) och står nu vacklande och glor på mig... Till att börja med är jag skräckslagen och paralyserad: Här står jag utanför ett fönster med en rasande ko ett par centimeter från mitt ansikte. Men så går det upp för mig att kon kan ju inte hålla sig fast med klövarna och det enda den kan göra är att kämpa för att stå kvar över huvud taget. Då börjar jag fumla med kameran, men kon är för nära för att jag ska kunna ta bilder. Jag börjar ropa in genom fönstret på Y., att hon måste komma med en gång och fotografera detta totalcrazy senario. Ja, jag inser det absurda och jag skrattar högt åt den löjliga kon som hela tiden vacklar och riskerar att ramla ned vilket ögonblick som helst. Jag bara hoppas att Y. kommer och hinner plåta innan kon ramlar ned! Även om jag också glädjer mig lite till att se den falla ned. Jag tänker att kanske är den som en katt och landar på benen. Men mest sannolikt är det väl att den slår ihjäl sig... Det är i alla fall komiskt som fan!!!

Så svävar jag upp mot vakenheten..."


Excerpts from the night's exciting events ... It´s a small excerpt from a longer sequence, where the rest were not nearly as interesting:

"I am taking ppictures. We are in the second floor of the house and studio is located in very rural surroundings. It feels like it's Austria or Switzerland. The house stands on a plinth of large stones. I look out the window and there are a few cows eating grass. I climb out the window (perhaps to wash the outside or something ...) and I´m standing on a ledge on the outside looking in. Behind me and a few meters down, I see the cows. Suddenly and without warning one of the cows comes running towards the wall where I stand. It looks furiously angry, (I have a feeling that its rage may have to do with the fact that sometimes we play loud music.) The cow manages to get all the way up to where I stand (!!!) and is now tottering and staring at me...
To begin with, I am terrified and paralyzed: Here I stand outside a window with a raging cow a couple of inches from my face. But I realize that the cow really can not hang on with its hoofs and the only thing it can do is try to remain in place. Then I begin to fumble with the camera, but the cow is too close for me to take pictures. I start shouting through the window at Y., that she must come at once and take pictures of this total crazy senario. Yes, I realize the absurd in the situation and I laugh out loud at the silly cow who constantly wavers and threatens to fall down any moment. I just hope that Y. will get there in time before the cow falls down! Although I´m also looking forward to seeing it fall. I am thinking that maybe it's like a cat who lands on its feet. But most likely it will die... In any case, it´s funny as hell!

Then I float up towards awakening..."

lørdag 13. februar 2010

drömhelg / dream week-end

Dagbladet annonserar drömhelg... Vi får hoppas att de har rätt!

nattduksbord i exil / nightstand in exile


Jag har fått mig nattjobb... Som tur är får jag sova stora delar av natten så jag hoppas att det inte ska gå ut över drömmandet. I bästa fall kan det kanske till och med berika drömmandet.
Så här ser det ut där jag sover när jag är på jobb. Inte mycket till nattduksbord, men kanske jag kan få ordning på det så småningom, man vill ju inte börja möblera om första dagen på nya jobbet...I've gotten myself a night job ... Luckily I get to sleep much of the night so I hope it will not affect my dreaming. At best, it might even enrich my dreaming.
Here's what it looks like where I sleep when I'm on the job. Not much of a nightstand, but maybe I can get fix that eventually, I just didn´t want to start refurnishing, first day the new job ...

fredag 12. februar 2010

the shadowy echos of our own evil dreams

från drömdagboken / from the dream diary

Jag antar att Jung hade kallat det en arketyp... Jag kallar det en orm.

11/2 2010 kl. 07.40 (försovning...)

"Johan S. har en gul orm med två huvuden. Jag är superavundsjuk. Den gula ormen har två barn och den är ca 1/2 meter lång.När jag håller i den - jag håller den hårt med tre fingrar nära huvudet - har den bara ett huvud och jag är säker på att den vill bita mig. Jag försöker få reda på om den är giftig, men det är väldigt svårt att få svar. Johan snackar bara om en massa annat och där står jag och bånghåller ormen. När det är dags att börja bära flyttlasset blir ormen bara lagt i en låda eller papperspåse och när vi kommer fram är den borta, elle vi hittar den i alla fall inte."


I suppose Jung would have called it an archetype ... I call it a snake.

"John S. has a yellow snake with two heads. I'm super jealous. The yellow snake has two children and it´s approximately 2 feet long.When I'm holding it - I hold it tightly with three fingers near it´s head - it has only one head, and I´m sure that it wants to bite me. I'm trying to find out if it is poisonous, but it is very difficult to get answers. Johan is just talking about a bunch of other things and there I stand and hold the snake. When it is time to begin to carry the load, the snake is just put in a box or a paper bag and when we arrive it's gone, or at any rate we can´t find it."

torsdag 11. februar 2010

Ode (dreamers of dreams)

Ode is a much quoted poem written in 1874 by the English poet Arthur O'Shaughnessy. Read more about it hereThe poem is the origin of the expression "movers and shaker"

från drömdagboken / from the dream diary

Förvirring... Analyze this...

11/2 2010 kl. 01.55

"Bokstäver som är färdiga men som hamnar fel och bakvändt. Det är som reklam för vintersport men den kommer som sagt baklänges. Mitt är borta men Elias är som tur är kvar. han får gå först och visa vägen. Det är mycket snö. Jag kan stå upp och kompensera senare."


Confusion ... Analyze this ...

"The letters that are finished but gets the wrong place and the wrong way, backwards. It's like advertisment for winter sports but as I said backwards. My is gone, but Elias is, fortunately left. He must go first and show the way. There is a lot of snow. I can stand up and make up for it later. "

tirsdag 9. februar 2010

problemlösning / problem solving

Angående problemlösning med hjälp av drömmar.

Det är ett välkänt faktum att hjärnan jobbar mycket aktivt på natten, och då tänker jag i dag inte först och främst på de ofta totalt utflippade saker som händer i vissa drömmar vissa nätter. Jag tänker i dag på hjärnas förmåga att i drömmande tillstånd lösa faktiska problem som den strävat med att lösa i vaket tillstånd. Jag har inte tänkt att räkna upp specifika historiska exempel på drömmars problemlösande förmåga, utan nöjer mig i dag med att säga att allt från militärstrateger, över författare och till nobelpristagare i kemi, har vittnat om hur de fått helt konkreta lösningar på komplicerade problem i drömmar. Det är så klart inget mystiskt eller övernaturligt med det, det handlar bara om att hjärnan vid dröm sorterar om och behandlar fakta på ett annat och kanske friare sätt än den gör i vaket tillstånd. Dvs lösningarna finns där hela tiden det är bara det att i bland är det svårt att plocka fram dem när man försöker lite för hårt.

Nåväl, härom natten fick jag ett helt konkret och högst användbart exempel på ovanstående fenomen. Jag håller i dessa dagar på och jobbar inför en utställning som jag ska ha om ungefär tre veckor. Lokalen som jag ska ställa ut i är mycket konstovänlig för att säga det mildt. Det rör sig om en foajé och en konsertlokal i ett kulturhus ritat av arkitektkontoret Snøhetta (med bl.a. Nya Biblioteket i Alexandria och Oslos nya Operahus på samvetet). Kulturhuset i Bærum är en slags kub som är snedställd i ca 45° vinkel, vilket resulterar i att allt inne i huset verkar skevt och förvrängt, i tillägg är det i konsertlokalen, likaledes snedställda perforerade aukustikplattor på väggarna. Som sagt, ett rum som egentligen inte passar till konst över huvud taget.
Jag har dock valt att inte se på byggets arkitektur som ett problem utan hellre som en utmaning, men trots det har jag länge grubblat på hur lösningen på denna utmaning ska se ut. Och så, för två nätter sedan fick jag lösningen i en dröm! Jag såg lösningen klart och tydligt för mig i drömmen, jag vaknade och skrev ned den och nu jobbar jag med att förverkliga den. Det är inte min avsikt att här förklara precis vad jag ska göra, men det får räcka med att säga att jag ska tillverka några stora bokstäver, som bildar ett ord som passar i huset, och så får du se en faksimil av drömdagboken från den natten:

Regarding problem solving through dreams.

It´s a well known fact that the brain is working very actively at night, and today I´m not primarily thinking about the often total freaked out things that happen in some dreams some nights. I am thinking today of the brain's ability in a dreamy state solve actual problems it had a hard time solving when awake. I do not intend to list the specific historical examples of problem-solving dreams, but I confine myself today to say that everything from military strategists, via writers to Nobel Prize winners in chemistry, have testified to how they got quite practical solutions to complex problems in dreams . It is of course nothing mysterious or supernatural about that, it's just a matter of the brain dealing with facts in a different and perhaps freer way in dreams than it does when awake. Ie the solutions are there all the time, it's just that sometimes it's hard to pick them up when trying a bit too hard.

Well, the other night, I received a very specific and useful example of this phenomenon. I am these days working on some pieces for an exhibition that I´m having in about three weeks. The premises, which I shall exhibit in, is very art-unkind to put it mildly. The exhibition space is a foyer and a concert hall in a house designed by architects Snøhetta (whose work include the New Library of Alexandria, and Oslo's new Opera House). The house in Bærum, that I´m going to exhibit in, is a kind of cube that is tilted at approximately 45 ° angle, with the result that everything inside the house seems skewed and distorted, in addition, there is, in the concert hall, perforated acustic squares on the walls. As I said, a room that´s not really fit for art at all.
However, I have chosen not to see the architecture as a problem but rather as a challenge, but despite that I have long brooded on what the solution to this challenge should look like. And so, two nights ago I got the solution in a dream! I saw the solution clearly in a dream, I woke up, wrote it down and now I work to realize it. It is not my intention here to explain exactly what I´m about to do, but it may suffice to say that I'm going to make some big letters, which form a word that fits the house, and you'll see a facsimile of my dream diary from that night.

Hahaha!

om du är i Oslo på söndag / if you´re in Oslo coming sunday

mandag 8. februar 2010

committed in a dream!

skisser 5 / sketches 5

Ännu flera skisser.

Some more sketches.


från drömdagboken / from the dream diary

Här kommer en smakbit av helgens drömmar.
Det är tur att man inte måste stå till svars för sina drömmar eftersom det - som du säkert vet - av och till föregår både olagliga och osmakliga saker där, som t.ex. misshandling, mord, våldtäckter, pedofili o.s.v. Inte för att det jag kommer att skriva nu är speciellt extremt, men en del av det har en ton av något som inte är bra, som man helst skulle slippa drömma, och som jag - med största självklarhet - tar avstånd från i vaket tillstånd.
Och som bonus får du lite skojig cartoonsex också.
Sådär ja, nu borde jag väl ha gjort dig i alla fall en liten aning nyfiken. So, here goes (direkt och osencurerat):

6/2 2010 kl. 09.40

"Jag är på ett bibliotek i en förort. Jag åkte buss nummer 80 dit och nu står jag och väntar på att buss 80 ska komma så att jag kan åka därifrån igen. Men den slutade gå vi 2-tiden och nu är klockan 4-5. Men det går andra bussar. En fjortistjej lägger snö på mitt huvud bakifrån. Hon är söt och ler. Jag pratar med henne och hon förklarar mig om bussarna och vilken jag ska ta för att komma till stan. Hon är flörtig och söt men alltför ung [detta drömmer jag natten efter att jag var på bar och hörde J. M. lägga ut texten om Knausgårds eventuella pedofili].
Inne på biblioteket hänger några små bilder som ser ut som Malling på smörpapper, men det är nog bara kopior...
Och så kommer det bästa: Medan jag väntar på bussen går jag in i biblioteket igen och där visas en film med Janne Långben och Mimmi Mus. Men det är deffinitivt en vuxenvariant. Plötsligt ligger Mimmi i en himmelsäng utan kläder. Hon ligger med rumpan mot "kameran" och mot Långben. Han klär också av sig och plötsligt står han där med en solid och mycket realistiskt ståkuk. Jag står så till att jag inte ser helt först, men jo, sedan ser jag det tydligt. Han går till Mimmi i sängen och börjar smeka henne över rumpan..." (där vaknar jag tyvärr)


Here's a taste of this weekend's dreams. It´s fortunate that we do not have to be accountable for our dreams because - as you probably know - sometimes there are both illegal and unsavory things going on there. Not that what I will write now is so extreme, but some of it has a tone of something that is not good and that one would prefer not to dream. There you go, now you should surely be at least a little bit curious. So, here goes:

"I'm at a library in a suburb. I rode the bus number 80 to get there and now I stand waiting for bus 80 to come, so I can get away again. But it stoped going at about 2 o´clock and now it´s 4 - 5. But there are other buses. A young teenage girl puts snow on my head from behind. She is pretty and smiles at me. I talk to her and she explains to me about the buses and what bus I can take to get to town. She is flirty and sweet but too young [this I dream the night after I was at a bar and heard J.M. talking about Knausgårds possible pedophilia].
Inside the library there are a few small images that look like Malling on waxed paper, but it's probably just copies ...
But here comes the beat part. While I´m waiting for the bus I go into the library again where they are showing a film with Goofy and Minnie Mouse. But it is deffinitivt an adult version. Minnie is suddenly in a four-poster bed without clothes. Here butt i turned towards the "camera" and towards Goofy. He gets undressed too, and suddenly he is standing there with a solid and very realistic boner. From where I am I can´t see at first, but yes, then I see it clearly. He goes over to Minnie and starts fondling her butt ..." (this is where I wake up)

fredag 5. februar 2010

kokosnötsdrömmen / the coconut dream

Efter en natt utan något som helst drömminne, tänkte jag att jag i stället skulle återberätta en klassiker, från min ungdom. Det är en av de absolut starkaste (mar-) drömmar jag någonsin haft och det av fullständigt oförklarlig anledning. Here goes:

Det började med att jag befann mig i en tom swimmingpool utan byxor (klassiker!) och utan strumpor och skor. Jag kommer mig efter en del vedermödor upp ur bassängen och börjar gå för att komma hem. Omgivningarna är en extremversion av San fransisco. Otroligt branta och ganska smala gator med villor på båda sidorna. Det är irriterande att inte ha skor (inte så farligt med byxor nej...). Jag möter en mycket gammal och krum gumma (typ häxa..?) som säljer skor tillverkade av kokosnötter, dvs kokosnötter kapade i två halvor på längden och med hål som man sticker ner fötterna i. Jag blir glad och köper ett par. Tar på mig den första kokosnötskon och allt är frid och fröjd. Men: När jag ska ta på mig den andra är det bara en helt vanlig - hel - kokosnöt. Detta är så otroligt (!!!) obehagligt, chockerande, förskräckligt att jag vaknar med ett ryck, badande i kallsvett och med galloperande hjärtklappning.

Jag skulle vilja se gamle Sigmund sätta tänderna i den...


After a night without any dream-memories, I thought I´d recount a classic from my youth instead. It is one of the strongest dreams (nightmares) I have ever had and it´s totally inexplicable why it is. Here goes:

It all started with me in an empty swimming pool. I was without pants (classic!) and without socks and shoes. I get myself, after some trials and tribulations, out of the pool and start walking to get home. The surrounding area is an extreme version of San Francisco. Incredibly steep and very narrow streets with houses on both sides. It is annoying not to have shoes (not so bad with no trousers huh...). I meet a very old and bent woman (maybe a witch ..?), which sells shoes made from coconuts, ie coconuts cut in half lengthwise and with a hole that you stick your feet in. I get happy and buy a pair. I put on the first coconut shoe and everything is hunky-dory. But: When I'm going to put on the other, it is just an ordinary - whole - coconut. This is so incredibly (!!!) unpleasant, shocking, terrible that I wake with a start, bathed in cold sweat and with a galloping palpitation.

I´d like to see old Sigmund sink his teeht into that one...